N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
1ŠN 2019/1-PA“Projektēšana un autoruzraudzība” iepirkuma 1.daļa – objekts Rīga, Lāčplēša iela 70A (projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/040); iepirkuma 2.daļa – objekts Rīga, Skolas iela 28 k-1 un k-2 (projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/041); iepirkuma 3.daļa – objekts Rīga, K. Valdemāra iela 38 k-1 (projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/039); iepirkuma 4.daļa – objekts Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11 (projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/007).
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2019.gada 29.jūlijam plkst.11.00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24004
2SN 2019/11-AISadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2019.gada 12.jūlijam plkst.11.00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23180
3ŠN 2019/12-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2019.gada 8.jūlijam plkst.11.00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23337
4ŠN 2019/8-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viļānu ielā 8, Rēzeknē
Iepirkums izbeigts bez rezultāta nav saņemti pretendentu piedāvājumi.
5ŠN 2019/10-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456 saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam ar līgumcenu 528891,62 EUR bez PVN.
6ŠN 2019/9-TANEKUSTAMO ĪPAŠUMU TEHNISKĀS APSEKOŠANAS PAKALPOJUMI VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS IETVAROS
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2019.gada 8.jūlija pulkst.11.00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/procurements/c22408
7ŠN 2019/5-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas piešķirtas 1. daļā - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MARIVO” reģ. Nr. 40203012377 ar zemāko piedāvāto cenu telpu un teritorijas uzkopšanai mēnesī 5705,76 EUR bez PVN. 2.daļā -SIA “Tīrības centrs” reģ. Nr. 42103036752 ar zemāko piedāvāto cenu telpu uzkopšanai mēnesī 1650,81 EUR bez PVN, 3.daļā -iepirkums pārtraukts bez rezultāta VSAC”Kurzeme” finanšu nepietiekamības dēļ; 4.daļā-Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Clean R” reģ. Nr. 40003682818 ar zemāko piedāvāto cenu 18096,51 EUR bez PVN.
8ŠN-2019/7-TANTehniskās apsardzes nodrošināšana, apkope un remonts
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2019.gada 8.aprīlim. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18959
9ŠN 2019/3-ELElektroenerģijas iegāde
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Geton Energy”, reģ. Nr. 40103642991 ar zemāko vērtējamo cenu par elektroenerģijas kWh- 0,04772000 EUR bez PVN.
10VSIA"Šampētera nams" iepirkumu plāns 2019.gadamVSIA"Šampētera nams" iepirkumu plāns 2019.gadam
VSIA"Šampētera nams" iepirkumu plāns 2019.gadam
11Centralizēto iepirkumu plāns 2019.gadamCentralizēto iepirkumu plāns 2019.gadam
Centralizēto iepirkumu plāns 2019.gadam
12ŠN 2018/29-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkums saskaņā ar 9.panta 21.daļu. Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas iepirkuma: 1.daļā - SIA "Cleanhouse" - 595,00 EUR bez PVN; 2.daļā - SIA "Alepx" - 911,00 EUR bez PVN; 3.daļā - SIA "Alpex" - 1035,00 EUR bez PVN
13ŠN 2018/24-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ķīši”
Pārtraukt iepirkumu bez rezultāta un sludināt jaunu iepirkumu pēc grozījumu veikšanas iepirkuma dokumentācijā.
14ŠN 2018/23-SILT“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles „Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”
Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2019. gada 11. februārim plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15336
15ŠN 2018/25-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā
Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2019.gada 21.janvārim plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Published/15228
16ŠN 2018/20-KAKondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Līguma slēgšanas teisības piešķirtas 1.un 3.daļā- Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rehill" reģ. Nr. 40203029157; 2. un 5.daļā- Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "REMCE SERVISS" reģ. Nr. 40103461806; 4. un 6.daļā- Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "TERMEX" reģ. Nr. 40003957349.
17ŠN 2018/33-CTACiviltiesiskās atbildības un nekustamā īpašuma apdrošināšana
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: ERGO Insurance SE Latvijas filiāle ar piedāvāto vērtējamo cenu 2298 EUR 24 mēnešiem.
18ŠN 2018/32-ESEnergopārvaldības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2019.gada 11.janvārim plkst. 11.00
19ŠN 2018/27 - SIApsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana vispārīgās vienošanās ietvaros
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: SIA "Bastions Apsardze" reģ.nr. 40003234068 SIA "LABORES 7 LTD" reģ. nr. 40103747985 SIA "Moduls Engineering" reģ. nr. 40003239050 SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība" reģ. nr. 40003672082 SIA "VEKTORS PLUS"  reģ.nr. 40003354258
20ŠN 2018/26-SISniega izvešanas pakalpojumi
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: 1.daļā SIA "V SERVICE" reģ.nr. 40003920717 par vērtējamo cenu 3,70 EUR bez PVN. 3.daļā SIA "Clean R" reģ. nr. 40003682818 par vērtējamo cenu 9,50 EUR bez PVN. Iepirkums 2. un 4. daļā pārtraukts bez rezultāta, jo netika saņemti piedāvājumi.
21ŠN 2018/28-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA“Baltic Builders Aliance” reģ. Nr.40003692093 piedāvājumu ar piedāvāto līgumcenu 744695,80 EUR bez PVN.
22ŠN 2018/22-JTJumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: 1.daļā SIA "V SERVICE" reģ.nr. 40003920717 par vidējo vērtējamo cenu 2,12 EUR bez PVN. Iepirkuma: 2.daļa, 3.daļa, 4.daļa un 5.daļa noslēgusies bez rezultāta.
23ŠN 2018/17-TANTehniskās apsardzes nodrošināšana, apsardzes sistēmu apkope un remonts
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTA: 2.daļā: SIA Alfa Drošība Groups reģ. nr. 41503031997 6.daļā: SIA "AB Security Solutions" reģ.nr. 50003292871 7.daļā:  SIA "Ar Bo" reģ.nr. 43603011143
24ŠN 2018/19-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkums beidzies bez rezultāta.
25ŠN 2018/15-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā
Iepirkums pārtraukts 10.10.2018.g., jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā.
26ŠN 2018/16-SIApsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana vispārīgās vienošanās ietvaros
Iepirkums tika pārtraukts.
27ŠN 2018/18-AISadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: SIA "Eco Baltia vide" reģ.nr. 40003309841 par vidējo vērtējamo cenu trīs gadu periodā 29,83 EUR bez PVN.
28ŠN 2018/5_DI sarunu procedūraDegvielas iegāde- sarunu procedūra
Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir : 1. daļā un 3.daļā SIA "Cirkle K Latvia" reģ. Nr. 40003064094; 2. daļā SIA "EAST- WEST TRANSIT" reģ.Nr40003295522.
29ŠN 2018/13-FAPTehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes un apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: SIA "Bastions Apsardze" (reģ. nr. 40003234068) - 265 963,20 EUR bez PVN (par visu iepirkuma priekšmetu kopumā)
30ŠN 2018/14-KIGaisa kondicionēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: SIA "Mare Verpete" (reģ. nr. 40003963966) - 7387,50 EUR bez PVN.
31ŠN 2018/11-PNMaināmo paklāju noma
Iepirkumu komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības: 1. daļā, 2.daļā, 5. daļā, 6. daļā- A/S Berendsen Tekstila Serviss 3. daļā, 4. daļā- SIA TEPIX
32ŠN 2018/12-LOGMLogu mazgāšanas pakalpojums
IEPIRKUMU KOMISIJA NOLEMJ: 1.Vienbalsīgi izslēgt SIA “KUBER Ltd.” piedāvājumu no turpmākās dalības iepirkumā, kā neatbilstošu nolikuma 3. daļas izvirzītajām atbilstības prasībām. 2.Vienbalsīgi visām nolikuma prasībām atbilstošā un viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Impel Serviks” R.nr. 400032328229 par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 11483,08 EUR, 2. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 7529,78 EUR, 3. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 10010,22 EUR un 4. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 2200,02 EUR ar līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu logu mazgāšanas pakalpojuma sniegšanai.
33ŠN 2018/6-TELTELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMS
Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj atzīt par visām nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniedzēju par uzvarētāju: 1.,2.,4., 5.daļā- SIA ”CSC TELECOM” Reģ.Nr. 40003611196; 3. daļā- SIA”BITE Latvija” Reģ.Nr. 40003742426; 6. daļā- SIA“Lattelecom” Reģ. Nr. 40003052786.
34ŠN 2018/10-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkumu komisija nolemj atzīt par visām nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniedzēju par uzvarētāju: 6.,46. daļā- SIA ”CHS” Reģ.nr. 40103924749; 1.,2.,4.,5.,9.,16.,17.,18.,22.,28.,29.,33.,35.,36.,37.,38.,40.,43. daļā- SIA “MARIVO” Reģ.nr. 40203012377; 3.,7.,8.,10.,11.,12.,14.,15.,19.,20.,21.,23.,24.,25.,26.,27.,30.,31.,32.,34.,39.,41.,42.,44.,45. daļā- SIA” CS KOMERCSERVISS” Reģ.nr.40003885943; 13.,47.- daļā SIA“IMPEL SERVIKS” Reģ. nr. 40003238229. VSAC "Kurzeme" atteicās slēgt līgumu iepirkuma 46. un 47.daļā.
35ŠN 2018/7-LOGMLogu mazgāšanas pakalpojums
Pārtraukta iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo pretendentu piedāvājumi pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta (1) daļā noteikto slieksni 42000,00 EUR.
36ŠN 2018/5-DIDegvielas iegāde
Visiem klātesošajiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot “par”, vienbalsīgi nolemj atzīt pretendentu: "Neste Latvija" SIA par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības; "VIADA Baltija" AS par uzvarētāju iepirkuma 2., 4.,5., 6., 9. daļā un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības; "Virši-A" AS par uzvarētāju iepirkuma 8. daļā un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības. Izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta 3. un 7.daļā.
37ŠN 2018/9-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēmj atzīt par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas tiesības visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās vērtējamās cenas piedāvājuma iesniedzējam: 1., 3., 5. daļā - SIA “Marivo”, reģ. Nr.40203012377; 2. daļā - SIA “IMPEL SERVIKS”, reģ. Nr. 40003238229; 4. daļā - SIA”CS KOMERCSERVISS”, reģ. Nr. 40003885943; 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. daļā - SIA”Hagberg”, reģ. Nr. 40103233073; 13. daļā - SIA “Clean R”, reģ. Nr.40003682818.
38ŠN 2018/8-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma tehniskā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) iepirkuma 1.-5.daļai norādītā informācija neatbilst pasūtītāja prasībām
39ŠN 2018/2-DIDegvielas iegāde
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā un vislielākās degvielas viena litra cenas atlaides iesniedzēju AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145 ar piedāvāto atlaidi 7,2% un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
40ŠN 2018/4-AUTAutomašīnu noma
Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA “Favorit Rent”, Reģ. Nr. 40103531291 ar piedāvāto cenu 408,52 EUR bez PVN un iepirkuma 2. daļā SIA “Pilna Servisa Līzings” Reģ. Nr. 40003546341 ar piedāvāto cenu 353,81 EUR bez PVN
41ŠN 2018/3-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs AAS “BTA Baltic Insurance Company” Reģ. Nr. 40103840140 ar piedāvāto vērtējamo cenu EUR 29577,50
42ŠN 2018/1-EIElektroenerģijas iegāde VSAC “Vidzeme” vajadzībām
Uzvarētājs SIA “AJ POWER”, Reģ. Nr. 40103780693 ar piedāvāto cenu par vienu kilovatstundu: 0,03913 EUR bez PVN
43ŠN 2017/15-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
44ŠN 2017/4-TELTELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS VAJADZĪBĀM
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkuma 1. un 2. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā, vienīgā piedāvājuma iesniedzēju SIA "CSC TELECOM", Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī iepirkuma 1. daļā- 2333,27 EUR bez PVN, 2. daļā 1170,00 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1. un 2. daļā.
45ŠN 2017/10-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303: Iepirkuma 1. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 410,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 10,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 93,02. 2) Uzvarētājs iepirkuma 2. - 6. daļā SIA “Alpex”, Reģ.nr. 40003795508: Iepirkuma 2. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 85,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 3. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 75,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 4. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 60,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 5. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 80,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 15%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 6. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 100,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100.
46ŠN 2017/12-DGDabasgāzes iegāde
Komisija nolēma par uzvarētāju atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās piedāvājuma cenas iesniedzēju AS “Latvijas Gāze”, Reģ. Nr. 40003000642 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,01854) un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
47ŠN 2017/14-TTUTelpu uzkopšanas pakalpojumi VSAC “Kurzeme”vajadzībām
48ŠN 2017/6-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
Ar grozījumiem, kuri apstiprināti VSIA “Šampētra nams” iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 19. jūlijā. Grozījumi veikti vispārīgās vienošanās 5.nodāļā un tā pielikuma "Līgums" 2. nodaļā. Ņemot vērā veiktos grozījumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 1.augusta 11:00.
49ŠN 2017/9-VUVApsardzes tehnisko sistēmu rekonstrukcija, papildināšana un izbūve vispārīgās vienošanās ietvaros
Iepirkumu komisija 2017.gada 5.jūlijā pieņetais lēmums Tika konstatēts, ka iepirkuma tehniskā specifikācija tehniski vispārīgās vienošanās darbības laikā nespēs nodrošināt efektīvus risinājumus apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai. Citu risinājumu paredzēšana sistēmu ierīkošanai un tehniskās specifikācijas paplašināšana un koriģēšana nodrošinātu finansiāli izdevīgāku, modernāku, tehniski korektāku tehnisko specifikāciju, līdz ar to arī vispārīgās vienošanās darbības laikā efektīvāku apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu. Iepirkuma komisija secina, ka nepieciešams papildināt un koriģēt iepirkuma tehnisko specifikāciju vai mainīt iepirkuma koncepciju, lai tā vairāk atbilstu VSIA “Šampētera nams” vajadzībām. No iepriekš minētā izriet, ka Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības vairs neatbilst pasūtītāja vajadzībām. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt iepirkumu.
50ŠN 2017/13-EIElektroenerģijas piegāde VSAC "Vidzeme" vajadzībām
SIA “INTER RAO LATVIA”, Reģ. Nr. 40103268639 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03900)
512017IEPIRKUMU PLĀNS 2017
52ŠN 2017/7-FAPTehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes un apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana
53ŠN 2017/2-KA“Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “Vikomakss” Reģ.nr. 50003163481 ar piedāvājuma vērtējamo cenu 31,05 EUR; Uzvarētājs iepirkuma 2. un 3.daļā SIA “Coolvent Serviss” Reģ.nr. 40103550447 ar piedāvājuma vērtējamo cenu 60,42 EUR (2.daļā) un 40,22 EUR (3.daļā); Uzvarētājs iepirkuma 4. un 5. daļā SIA “VEGA 1 Serviss” Reģ.nr. 42103042049, ar piedāvājuma vērtējamo cenu 37,81 EUR (4.daļā) un 35,30 EUR (5.daļā).
54ŠN 2017/5-DIDEGVIELAS IEGĀDE
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju atzīt: 1) atklāta konkursa 2., 5. un 8. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju AS “VIADA Baltija” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 2. daļā -6,5%, 5. daļā -6,5% un 8. daļā -6%; 2) atklāta konkursa 6. un 7. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju SIA "Circle K Latvia” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 6. daļā 5,5% un 7. daļā 5,5%.
55ŠN 2017/3-TTUTelpu uzkopšanas pakalpojumi
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “Clean R” Reģ.nr. 40003682818, iepirkuma 2., 3., 4., 5., 6. un 8. daļā SIA “Tīrības centrs” Reģ.nr. 42103036752, iepirkuma 7. un 10. daļā SIA "RMB Group”, Reģ.nr. 48503023692, iepirkuma 9.daļā SIA “Ķilupe” Reģ. nr. 40003399703.
56ŠN 2017/1-EIELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE
Uzvarētājs SIA “GETON ENERGY”, reģ. Nr. 40103642991 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03755)
57ŠN 2016/32-TAPTehniskās apsardzes pakalpojumi
58ŠN 2016/31-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ.nr. 40103599913 (piedāvātā vērtējamā cena – 15465,00 EUR bez PVN)
59ŠN 2016/30-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "CLEANHOUSE” Reģ.nr. 4003371991 (piedāvātā vērtējamā cena – 722,38 EUR bez PVN). 2) Izbeigts iepirkums tā 2. un 3. daļā bez rezultāta, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas.
60ŠN 2016/29-AIPSadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Ragn-Sells”, Reģ.nr. 40003554635 (piedāvātā vērtējamā cena (pēc kļūdu labojuma) – 154,85 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
61ŠN 2016/28-SIPSNIEGA IZVEŠANAS PAKALPOJUMI
Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "V SERVICE”, Reģ.nr. 40003920717 (piedāvātā vērtējamā cena – 29,00 EUR bez PVN). Pārtraukts iepirkums tā 2. un 3. daļā, jo šīm iepirkuma daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
62ŠN 2016/25-JTSJUMTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA
Iepirkumu komisija nolēma: 1) par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Tīrības centrs”, Reģ.nr. 42103036752 (piedāvātā vērtējamā cena – 8,61 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; 2) par uzvarētāju iepirkuma 2. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Clean R” Reģ. nr. 40003682818 (piedāvātā vērtējamā cena – 1,65 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
63ŠN 2016/27-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
64ŠN 2016/24-UAIUgunsdzēsības aparātu iegāde
Uzvarētājs SIA “Baltijas ugunsdrošības serviss Latvija” Reģ. nr. 40103963248 (piedāvātā vērtējamā cena – 7470,55)
65ŠN 2016/26-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
66ŠN 2016/22-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
Iepirkums pārtraukts
67ŠN 2016/23-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Uzvarētājs SIA “CSC Telecom” Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī - 3458,85 EUR bez PVN)
68ŠN 2016/21-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
69ŠN 2016/20-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Iepirkums pārtraukts
70ŠN 2016/18-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
Uzvarētāji: SIA “Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565 (iegūtais punktu skaits – 88,67), SIA “I.K.Būve”, reģ.Nr.40003777875 (iegūtais punktu skaits – 88,24) SIA “AVK BŪVE”, reģ.Nr.40003248176 (iegūtais punktu skaits – 69,52) un SIA “Babītes Būve”, reģ.Nr.40103631502 (iegūtais punktu skaits – 69,18)
71ŠN 2016/17-EIPElektroinstalācijas pārbaude
Uzvarētāji: 1. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” Reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 2940,00 EUR bez PVN); 2. daļa bez rezultāta; 3. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība”, reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 500,00 EUR bez PVN); 4. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” Reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 495,00 EUR bez PVN); 5 daļā: SIA “Indikators” reģ.nr. 40003016446 (piedāvājuma summa - 950,00 EUR bez PVN).
72ŠN 2016/19-DIDegvielas iegāde Sociālās integrācijas valsts aģentūras vajadzībām
Uzvarētājs SIA "Circle K Latvia”, Reģ. nr. 40003064094 (piedāvātā degvielas cenas atlaide 5,6 %)
73ŠN 2016/16-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs SIA “INTER RAO LATVIA”, reģ. Nr.40103268639 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03733)
74ŠN 2016/15-USUgunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Iepirkums pārtraukts
75ŠN 2016/14-USUgunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Iepirkums pārtraukts
76ŠN 2016/13-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
77ŠN 2016/12-TELFiksēto un mobilo telefonu sakaru pakalpojuma iepirkums
Uzvarētājs SIA “CSC TELECOM”, Reģ.nr. 40003611196 (piedāvājuma kopā vērtējamā cena mēnesī 1020,67 EUR bez PVN).
78ŠN 2016/11-KAKondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA “REMCE”, Reģ.nr. 40003542778 (piedāvājuma vērtējamā cena 190,97 EUR bez PVN).
79ŠN 2016/10-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkuma komisija nolēma: par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām uzaicinājuma prasībām atbilstošā un vislielākās katra degvielas litra cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju A/S “VIADA Baltija”, reģ.Nr.40103867145 (piedāvātā katra degvielas litra atlaide - 6,8 % no degvielas litra cenas), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
80ŠN 2016/8-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
Uzvarētājs SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī 455,55 EUR bez PVN, piedāvātā Darba samaksas likme 12,85 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%)
81ŠN 2016/9-TELĪsziņu (SMS) nogāde VSAA klientiem
Uzvarētājs “T2R” SIA, Reģ.nr. 40103242606 (piedāvājuma vērtējamā cena 14 742,00 EUR bez PVN).
82ŠN 2016/7-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkums „Degvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām” Nr. ŠN 2016/7-DI izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
83ŠN 2016/6-BDBūvdarbi objektā Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī
Iepirkuma komisija nolēma: par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām uzaicinājuma prasībām atbilstošā piedāvājuma iesniedzēju SIA “Babītes būve”, reģ. Nr. 40103631502 (piedāvātā cena 5178,62 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
84ŠN 2016/5-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkums „Degvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām” Nr. ŠN 2016/5-DI izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
85ŠN 2016/4-DI _ESFDegvielas iegāde
86ŠN 2016/3-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs SIA “AJ POWER”, Reģ. Nr. 40103780693 (Piedāvātā cena par vienu kilovatstundu 0,03951 EUR bez PVN)
87ŠN 2016/2-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
88ŠN 2016/1-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1
Uzvarētājs SIA “Clean R”, reģ.Nr.40003682818 (piedāvātā cena mēnesī 757,01 EUR bez PVN).
89ŠN 2015/25-LALiftu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS", reģ.Nr.40103023317 (piedāvājuma vērtējamā cena 212,68 EUR bez PVN).
90ŠN 2015/24-MPMaināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumu nodrošināšana
Uzvarētājs A/S “Berendsen Tekstila Serviss”, reģ.Nr.40003188248 (piedāvājuma vērtējamā cena 197,40 EUR bez PVN).
91VSAA-2014/138Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi VSAA
92VSAA-2012/244Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Fridriķa ielā 9, Rīgā 3. stāva 305. kabinetā
93ŠN 2015/21-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
4.daļa- SIA “ALŪKSNES NAMI”, reģ. Nr. 40003410625 (kopējā piedāvājuma summa (vērtējamā cena) 594,83 EUR bez PVN)). 1., 2., 3., 6., 7. daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
94ŠN 2015/23-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana K.Valdemāra ielā 38 k-1, Jēzusbaznīcas ielā 11 un Ventspils ielā 53, Rīgā
95ŠN 2015/22-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
96ŠN 2015/20-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
SIA “Babītes būve” ( reģ.Nr.40103631502) piedāvātā cena 29651,57 EUR , SIA “Baltic Builders Alliance” ( reģ.Nr.40003692093) piedāvātā cena 31297,52 EUR un SIA “Jumis HB”( reģ. Nr. 40003286924 ) piedāvātā cena 31915,52 EUR.
97ŠN 2015/19-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
2.daļa - SIA “SAR Projekti” (reģ.Nr.42403022963 ) kopējā piedāvājuma summa (vērtējamā cena) - 714,00 EUR. 1., 3., 4., 6., 7., 8. daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
98ŠN 2015/18-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
Iepirkums pārtraukts
99ŠN 2015/17-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
Iepirkums pārtraukts
100ŠN 2015/14-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkums pārtraukts: 1) 3., 4., 5., 6. iepirkuma daļai nav iesniegts neviens piedāvājums; 2) 1., 2., 7. un 8. iepirkuma daļā, vienīgā visām nolikuma prasībām atbilstošā piedāvājuma iesniedzēja iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz paredzētās izmaksas iepirkuma līguma izpildei attiecīgajās iepirkuma daļās.
101ŠN 2015/16-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Uzvarētājs SIA "MeshRobotics" ( reģ.Nr. 40103780994) kopējā līguma summa 1355,20 EUR.
102ŠN 2015/15-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Iepirkums pārtraukts
103ŠN 2015/13-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
Uzvarētājs SIA "Cleanhouse" ( reģ.Nr. 40003371991), summa 719,78 EUR bez PVN.
104ŠN 2015/11-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā AS “Latvenergo”, piedāvātā cena par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu 0,04465 EUR bez PVN; uzvarētājs iepirkuma 2.daļā AS “Latvenergo”, piedāvātā cena par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu 0,04465 EUR bez PVN.
105ŠN 2015/12-AIAutotransporta iegāde
Uzvarētājs SIA "VEHO" ( reģ.Nr. 40003665150) kopējā līguma summa 18305,78 EUR bez PVN.
106ŠN 2015/10-DIDegvielas iegāde
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%) ; uzvarētājs iepirkuma 2.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%).
107ŠN 2015/9-DIDegvielas iegāde
Iepirkums pārtraukts, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.
108ŠN 2015/8-AIAutotransporta iegāde
Uzvarētājs 1.daļā SIA “VEHO”, reģ. Nr.40003665150 (piedāvājuma summa - 33121,47 EUR bez PVN); 2. daļa izbeigta bez rezultāta; 3. daļā uzvarētājs SIA “VEHO”, reģ. Nr.40003665150 (piedāvājuma summa - 18057,85 EUR bez PVN); 4.daļa izbeigta bez rezultāta.
109ŠN 2015/7-ŪKLietus ūdens kanalizācijas tīklu Ventspils ielā 51, Rīgā, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi
Uzvarētājs SIA "Baltic Builders Alliance" ( reģ.Nr. 40003692093) kopējā līguma summa 84634,00 EUR.
110ŠN 2015/6-KAKondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA "Createx" ( reģ.Nr. 44103058758) kopējā līguma summa 7455,00 EUR.
111ŠN 2015/5-LMPLogu, balkona durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojums
Uzvarētājs SIA "Tehe" ( reģ.Nr. 40003935356) kopējā līguma summa 2142,23 EUR. VSIA ''Šampētera nams" 18.06.2015. ir noslēdzis līgumu par iepirkuma daļu objektiem Rīgā - Ventspils ielā 53, Skolas ielā 28 un K.Valdemāra ielā 38k-1 par summu 804,99EUR.VDI 26.06.2015. ir noslēgusi līgumu par iepirkuma daļu VDI filiālēm Latvijā par summu 591,42 EUR
112ŠN 2015/4-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts un siltumenerģijas nodrošināšana
1.daļas uzvarētājs SIA "Dartes" ( reģ.Nr. 400037873030) līguma summa 7121.14 EUR. 3., 4. un 5.daļas uzvarētājs SIA "Cander Service" (reģ.Nr. 40003916976) kopējā līguma summa 6480.00 EUR. Iepirkuma 2. un 6. daļai nav iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkuma 7. daļa beigusies bez rezultāta, piedāvātā pretendenta cena pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus. Ar 01.08.2015. līgums Nr.ŠN 2015/80 (par iepirkuma 3., 4. un 5.daļu) ir lauzts.
113ŠN 2015/3-TTUAtklāts konkurss "Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi"
III.daļas uzvarētājs SIA "Clenhaouse" ( reģ.Nr. 40003371991) līguma summa 13321.92 EUR. II.daļas uzvarētājs SIA "Tīrības centrs" ( reģ.Nr. 42103036752) līguma summa 6301.68 EUR. I.daļas uzvarētājs SIA "BPS" ( reģ.Nr. 50103254221) līguma summa 95699.75 EUR.
114ŠN 2015/2-ELAtklāts konkurss "Elektroenerģijas iegāde"
AS"Latvenergo" (reģ.Nr. 40003032949) līguma summa līdz 133999,99 EUR ( bez PVN)
115ŠN 2015/1-TELFiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu, īsziņu (SMS) nogādes VSAA klientam pakalpojuma un 800. numura pakalpojuma iepirkums
I. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 25354,00 EUR (bez PVN ). III. daļas uzvarētājs SIA "CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 9772 EUR (bez PVN ). II. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 3528.38 EUR (bez PVN ).
116ŠN 2014/17-NĪANekustamā īpašuma apdrošināšana
I.daļas uzvarētājs AAS "Gjensedige Baltic" ( reģ.Nr. 50003210451) līguma summa 304,51EUR. II.daļas uzvarētājs "BTA Insurance Company" SE (reģ.Nr. 40003159840) līguma summa 7220,00 EUR,
117ŠN 2014/16-TUPTelpu uzkopšanas pakalpojums
I. un II. daļas uzvarētājs SIA "BPS" (reģ.Nr. 501003254221) līguma summa 6707,34 EUR (bez PVN). III., IV. un V. daļas uzvarētājs SIA "Impel Serviks" (reģ.Nr. 40003238229) līguma summa 35210,40 EUR (bez PVN)
118ŠN 2014/15-FASADiennakts fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojums, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana objektā Rīgā, Skolas ielā 28
SIA "Apsardze Leģionārs" (reģ.Nr. 40103251100) līguma summa 27849,02 (bez PVN)
119ŠN 2014/14-ŽIŽalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Skolas ielā 28, Rīgā
SIA "JISMO" (reģ.Nr.40003783034) līguma summa 3267,16 EUR (bez PVN)
120ŠN 2014/13-VVR-ARemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
SIA "Babītes būve" (reģ.Nr. 40102631502) līguma summa 5460,55 EUR (bez PVN), SIA "AVK Būve" (reģ.Nr. 40003248176) līguma summa 5250,43 EUR (bez PVN), SIA "JUMIS HB" (reģ.Nr. 40003286924) līguma summa 5780,68 EUR (bez PVN).
121ŠN 2014/12-VVRRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
iepirkums pārtraukts
122ŠN 2014/11-AIPSadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
PS "EXTO D" (reģ.Nr. 4000361558) līguma summa līdz 41999,99 EUR (bez PVN)
123Sarunu procedūraIelas fasādes balkonu renovācijas, dzegas un iekštelpu avarījas darbu veikšana ēkā K.Valdemāra ielā 38 k-1
SIA "Babītes būve" (reģ.Nr.40103631502) līguma summa 47928,57 EUR ( bez PVN)
124ŠN 2014/38Telpu remontdarbi un iekārtu uzstādīšana administratīvajā ēkā Skolas ielā 28, Rīgā
SIA "Baltic Builders Alliance" (reģ.Nr. 40003692039) līguma summa 9885,84 EUR (bez PVN)
125ŠN 2014/9-TTU-ATelpu un teritorijas uzkopšana
A un B daļas uzvarētājs SIA "JUMIS HB" ( reģ.Nr. 40003286924). Līguma summa A daļai 4327,67 EUR ( bez PVN). Līguma summa B daļai 407,83 EUR (bez PVN)
126ŠN 2014/8-TTUTelpu un teritorijas uzkopšana
Iepirkums pārtraukts
127ŠN 2014/7-FAFiziskās apsardzes pakalpojumi
SIA "Security solutions" (reģ.Nr. 40103357602) līguma summa 36594,60 EUR (bez PVN)
128ŠN 2014/6-LM-LLR Labklājības ministrijas administratīvās ēkas Rīgā, Skolas ielā 28 k-1 un k-2, logu restaurācija un logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
SIA "ECC" (reģ.Nr. 40003788436) līguma summa 104163,33 EUR (bez PVN)
129ŠN 2014/5-LM-LLR Labklājības ministrijas administratīvās ēkas Rīgā, Skolas ielā 28 k-1 un k-2, logu restaurācija un logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkums beidzies bez rezultāta
130ŠN 2014/1_ISAInženierkomunikāciju sistēmas apkope un remonts
SIA "Latenergoprojekts" (reģ.Nr. 50003004491) līguma summa līdz 41999,99 EUR (bez PVN)
131ŠN 2014/4_LMLR Labklājības ministrijas administratīvās ēkas Rīgā, Skolas ielā 28, atsevišķu telpu remontdarbi
SIA "BP partneri" (reģ.Nr. 4000399959) līguma summa 24790,62 EUR (bez PVN)


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv