N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
1Normatīvie aktiTrauksmes celšanas kārtība
2Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" iepirkumu komisijas sastāvu
3Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sastāvu
4Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" 2021. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
5StatūtiVSIA "Šampētera nams" statūti (aktuālā redakcija)
6Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" privātuma politika
7Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2022. gadam
8Normatīvie aktiVSIA"Šampētera nams" ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība
9Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" ierobežotas pieejamības informācijas saraksts
10Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" ētikas kodekss
11Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" atlīdzības nolikums
12Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbību veikšanas kārtība
13Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" cenrādis
14Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" transportlīdzekļu kustības nodrošināšanas kārtība Ventspils ielā 53, Rīgā
15Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" būvdarbu, preču un pakalpojumu iepirkumu organizēšanas kārtība
16Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" kārtība kādā tiek organizēti centralizētie saimnieciskie publiskie iepirkumi Labklājības ministrijas iestāžu vajadzībām
17Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtība
18Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums
19Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" Iepirkumu komisijas nolikums


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv