N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
1ŠN 2018/22-JTJumtu tīrīšana no sniega un ledus, un lietus ūdens notekcauruļu tilpņu tīrīšana
Piedāvājumi iesniedzami VSIA "Šampētera nams" birojā Rīgā, Citadeles ielā 7 (otrajā stāvā) līdz 2018.gada 22. oktobrim plkst. 11.00
2ŠN 2018/17-TANTehniskās apsardzes nodrošināšana, apsardzes sistēmu apkope un remonts
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2018.gada 24.oktorbrim plkst. 11.00
3ŠN 2018/19-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
Piedāvājumi iesniedzami VSIA "Šampētera nams" birojā Rīgā, Citadeles ielā 7 (2.stāvā) līdz 2018. gada 19. oktobrim plkst. 11.00
4ŠN 2018/15-SILTEnergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā
Iepirkums pārtraukts 10.10.2018.g., jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā.
5ŠN 2018/16-SIApsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana vispārīgās vienošanās ietvaros
Piedāvājumi iesniedzami EIS konkursu apakšistēmā līdz 2018.gada 17.oktobrim plkst. 11.00
6ŠN 2018/18-AISadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: SIA "Eco Baltia vide" reģ.nr. 40003309841 par vidējo vērtējamo cenu trīs gadu periodā 29,83 EUR bez PVN.
7ŠN 2018/5_DIDegvielas iegāde- sarunu procedūra
Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir : 1. daļā un 3.daļā SIA "Cirkle K Latvia" reģ. Nr. 40003064094; 2. daļā SIA "EAST- WEST TRANSIT" reģ.Nr40003295522.
8ŠN 2018/13-FAPTehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes un apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: SIA "Bastions Apsardze" (reģ. nr. 40003234068) - 265 963,20 EUR bez PVN (par visu iepirkuma priekšmetu kopumā)
9ŠN 2018/14-KIGaisa kondicionēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS PIEŠĶIRTAS: SIA "Mare Verpete" (reģ. nr. 40003963966) - 7387,50 EUR bez PVN.
10ŠN 2018/11-PNMaināmo paklāju noma
Iepirkumu komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības: 1. daļā, 2.daļā, 5. daļā, 6. daļā- A/S Berendsen Tekstila Serviss 3. daļā, 4. daļā- SIA TEPIX
11ŠN 2018/12-LOGMLogu mazgāšanas pakalpojums
IEPIRKUMU KOMISIJA NOLEMJ: 1.Vienbalsīgi izslēgt SIA “KUBER Ltd.” piedāvājumu no turpmākās dalības iepirkumā, kā neatbilstošu nolikuma 3. daļas izvirzītajām atbilstības prasībām. 2.Vienbalsīgi visām nolikuma prasībām atbilstošā un viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Impel Serviks” R.nr. 400032328229 par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 11483,08 EUR, 2. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 7529,78 EUR, 3. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 10010,22 EUR un 4. daļā ar piedāvāto cenu 2 gadiem bez PVN- 2200,02 EUR ar līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu logu mazgāšanas pakalpojuma sniegšanai.
12ŠN 2018/6-TELTELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMS
Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj atzīt par visām nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniedzēju par uzvarētāju: 1.,2.,4., 5.daļā- SIA ”CSC TELECOM” Reģ.Nr. 40003611196; 3. daļā- SIA”BITE Latvija” Reģ.Nr. 40003742426; 6. daļā- SIA“Lattelecom” Reģ. Nr. 40003052786.
13ŠN 2018/10-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkumu komisija nolemj atzīt par visām nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniedzēju par uzvarētāju: 6.,46. daļā- SIA ”CHS” Reģ.nr. 40103924749; 1.,2.,4.,5.,9.,16.,17.,18.,22.,28.,29.,33.,35.,36.,37.,38.,40.,43. daļā- SIA “MARIVO” Reģ.nr. 40203012377; 3.,7.,8.,10.,11.,12.,14.,15.,19.,20.,21.,23.,24.,25.,26.,27.,30.,31.,32.,34.,39.,41.,42.,44.,45. daļā- SIA” CS KOMERCSERVISS” Reģ.nr.40003885943; 13.,47.- daļā SIA“IMPEL SERVIKS” Reģ. nr. 40003238229.
14ŠN 2018/7-LOGMLogu mazgāšanas pakalpojums
Pārtraukta iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo pretendentu piedāvājumi pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta (1) daļā noteikto slieksni 42000,00 EUR.
15ŠN 2018/5-DIDegvielas iegāde
Visiem klātesošajiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot “par”, vienbalsīgi nolemj atzīt pretendentu: "Neste Latvija" SIA par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības; "VIADA Baltija" AS par uzvarētāju iepirkuma 2., 4.,5., 6., 9. daļā un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības; "Virši-A" AS par uzvarētāju iepirkuma 8. daļā un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības. Izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta 3. un 7.daļā.
16ŠN 2018/9-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēmj atzīt par uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas tiesības visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās vērtējamās cenas piedāvājuma iesniedzējam: 1., 3., 5. daļā - SIA “Marivo”, reģ. Nr.40203012377; 2. daļā - SIA “IMPEL SERVIKS”, reģ. Nr. 40003238229; 4. daļā - SIA”CS KOMERCSERVISS”, reģ. Nr. 40003885943; 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. daļā - SIA”Hagberg”, reģ. Nr. 40103233073; 13. daļā - SIA “Clean R”, reģ. Nr.40003682818.
17ŠN 2018/8-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma tehniskā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) iepirkuma 1.-5.daļai norādītā informācija neatbilst pasūtītāja prasībām
18ŠN 2018/2-DIDegvielas iegāde
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā un vislielākās degvielas viena litra cenas atlaides iesniedzēju AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145 ar piedāvāto atlaidi 7,2% un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
19ŠN 2018/4-AUTAutomašīnu noma
Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA “Favorit Rent”, Reģ. Nr. 40103531291 ar piedāvāto cenu 408,52 EUR bez PVN un iepirkuma 2. daļā SIA “Pilna Servisa Līzings” Reģ. Nr. 40003546341 ar piedāvāto cenu 353,81 EUR bez PVN
20ŠN 2018/3-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs AAS “BTA Baltic Insurance Company” Reģ. Nr. 40103840140 ar piedāvāto vērtējamo cenu EUR 29577,50
21ŠN 2018/1-EIElektroenerģijas iegāde VSAC “Vidzeme” vajadzībām
Uzvarētājs SIA “AJ POWER”, Reģ. Nr. 40103780693 ar piedāvāto cenu par vienu kilovatstundu: 0,03913 EUR bez PVN
22ŠN 2017/15-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
23ŠN 2017/4-TELTELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS VAJADZĪBĀM
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkuma 1. un 2. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā, vienīgā piedāvājuma iesniedzēju SIA "CSC TELECOM", Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī iepirkuma 1. daļā- 2333,27 EUR bez PVN, 2. daļā 1170,00 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1. un 2. daļā.
24ŠN 2017/10-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303: Iepirkuma 1. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 410,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 10,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 93,02. 2) Uzvarētājs iepirkuma 2. - 6. daļā SIA “Alpex”, Reģ.nr. 40003795508: Iepirkuma 2. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 85,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 3. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 75,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 4. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 60,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 5. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 80,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 15%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 6. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 100,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100.
25ŠN 2017/12-DGDabasgāzes iegāde
Komisija nolēma par uzvarētāju atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās piedāvājuma cenas iesniedzēju AS “Latvijas Gāze”, Reģ. Nr. 40003000642 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,01854) un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
26ŠN 2017/14-TTUTelpu uzkopšanas pakalpojumi VSAC “Kurzeme”vajadzībām
27ŠN 2017/6-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
Ar grozījumiem, kuri apstiprināti VSIA “Šampētra nams” iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 19. jūlijā. Grozījumi veikti vispārīgās vienošanās 5.nodāļā un tā pielikuma "Līgums" 2. nodaļā. Ņemot vērā veiktos grozījumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 1.augusta 11:00.
28ŠN 2017/9-VUVApsardzes tehnisko sistēmu rekonstrukcija, papildināšana un izbūve vispārīgās vienošanās ietvaros
Iepirkumu komisija 2017.gada 5.jūlijā pieņetais lēmums Tika konstatēts, ka iepirkuma tehniskā specifikācija tehniski vispārīgās vienošanās darbības laikā nespēs nodrošināt efektīvus risinājumus apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai. Citu risinājumu paredzēšana sistēmu ierīkošanai un tehniskās specifikācijas paplašināšana un koriģēšana nodrošinātu finansiāli izdevīgāku, modernāku, tehniski korektāku tehnisko specifikāciju, līdz ar to arī vispārīgās vienošanās darbības laikā efektīvāku apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu. Iepirkuma komisija secina, ka nepieciešams papildināt un koriģēt iepirkuma tehnisko specifikāciju vai mainīt iepirkuma koncepciju, lai tā vairāk atbilstu VSIA “Šampētera nams” vajadzībām. No iepriekš minētā izriet, ka Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības vairs neatbilst pasūtītāja vajadzībām. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt iepirkumu.
29ŠN 2017/13-EIElektroenerģijas piegāde VSAC "Vidzeme" vajadzībām
SIA “INTER RAO LATVIA”, Reģ. Nr. 40103268639 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03900)
302017IEPIRKUMU PLĀNS 2017
31ŠN 2017/7-FAPTehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes un apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana
32ŠN 2017/2-KA“Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “Vikomakss” Reģ.nr. 50003163481 ar piedāvājuma vērtējamo cenu 31,05 EUR; Uzvarētājs iepirkuma 2. un 3.daļā SIA “Coolvent Serviss” Reģ.nr. 40103550447 ar piedāvājuma vērtējamo cenu 60,42 EUR (2.daļā) un 40,22 EUR (3.daļā); Uzvarētājs iepirkuma 4. un 5. daļā SIA “VEGA 1 Serviss” Reģ.nr. 42103042049, ar piedāvājuma vērtējamo cenu 37,81 EUR (4.daļā) un 35,30 EUR (5.daļā).
33ŠN 2017/5-DIDEGVIELAS IEGĀDE
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju atzīt: 1) atklāta konkursa 2., 5. un 8. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju AS “VIADA Baltija” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 2. daļā -6,5%, 5. daļā -6,5% un 8. daļā -6%; 2) atklāta konkursa 6. un 7. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju SIA "Circle K Latvia” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 6. daļā 5,5% un 7. daļā 5,5%.
34ŠN 2017/3-TTUTelpu uzkopšanas pakalpojumi
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “Clean R” Reģ.nr. 40003682818, iepirkuma 2., 3., 4., 5., 6. un 8. daļā SIA “Tīrības centrs” Reģ.nr. 42103036752, iepirkuma 7. un 10. daļā SIA "RMB Group”, Reģ.nr. 48503023692, iepirkuma 9.daļā SIA “Ķilupe” Reģ. nr. 40003399703.
35ŠN 2017/1-EIELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE
Uzvarētājs SIA “GETON ENERGY”, reģ. Nr. 40103642991 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03755)
36ŠN 2016/32-TAPTehniskās apsardzes pakalpojumi
37ŠN 2016/31-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ.nr. 40103599913 (piedāvātā vērtējamā cena – 15465,00 EUR bez PVN)
38ŠN 2016/30-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "CLEANHOUSE” Reģ.nr. 4003371991 (piedāvātā vērtējamā cena – 722,38 EUR bez PVN). 2) Izbeigts iepirkums tā 2. un 3. daļā bez rezultāta, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas.
39ŠN 2016/29-AIPSadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Ragn-Sells”, Reģ.nr. 40003554635 (piedāvātā vērtējamā cena (pēc kļūdu labojuma) – 154,85 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
40ŠN 2016/28-SIPSNIEGA IZVEŠANAS PAKALPOJUMI
Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "V SERVICE”, Reģ.nr. 40003920717 (piedāvātā vērtējamā cena – 29,00 EUR bez PVN). Pārtraukts iepirkums tā 2. un 3. daļā, jo šīm iepirkuma daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
41ŠN 2016/25-JTSJUMTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA
Iepirkumu komisija nolēma: 1) par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Tīrības centrs”, Reģ.nr. 42103036752 (piedāvātā vērtējamā cena – 8,61 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; 2) par uzvarētāju iepirkuma 2. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Clean R” Reģ. nr. 40003682818 (piedāvātā vērtējamā cena – 1,65 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
42ŠN 2016/27-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
43ŠN 2016/24-UAIUgunsdzēsības aparātu iegāde
Uzvarētājs SIA “Baltijas ugunsdrošības serviss Latvija” Reģ. nr. 40103963248 (piedāvātā vērtējamā cena – 7470,55)
44ŠN 2016/26-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
45ŠN 2016/22-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
Iepirkums pārtraukts
46ŠN 2016/23-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Uzvarētājs SIA “CSC Telecom” Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī - 3458,85 EUR bez PVN)
47ŠN 2016/21-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
48ŠN 2016/20-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Iepirkums pārtraukts
49ŠN 2016/18-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
Uzvarētāji: SIA “Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565 (iegūtais punktu skaits – 88,67), SIA “I.K.Būve”, reģ.Nr.40003777875 (iegūtais punktu skaits – 88,24) SIA “AVK BŪVE”, reģ.Nr.40003248176 (iegūtais punktu skaits – 69,52) un SIA “Babītes Būve”, reģ.Nr.40103631502 (iegūtais punktu skaits – 69,18)
50ŠN 2016/17-EIPElektroinstalācijas pārbaude
Uzvarētāji: 1. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” Reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 2940,00 EUR bez PVN); 2. daļa bez rezultāta; 3. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība”, reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 500,00 EUR bez PVN); 4. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” Reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 495,00 EUR bez PVN); 5 daļā: SIA “Indikators” reģ.nr. 40003016446 (piedāvājuma summa - 950,00 EUR bez PVN).
51ŠN 2016/19-DIDegvielas iegāde Sociālās integrācijas valsts aģentūras vajadzībām
Uzvarētājs SIA "Circle K Latvia”, Reģ. nr. 40003064094 (piedāvātā degvielas cenas atlaide 5,6 %)
52ŠN 2016/16-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs SIA “INTER RAO LATVIA”, reģ. Nr.40103268639 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03733)
53ŠN 2016/15-USUgunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Iepirkums pārtraukts
54ŠN 2016/14-USUgunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Iepirkums pārtraukts
55ŠN 2016/13-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
56ŠN 2016/12-TELFiksēto un mobilo telefonu sakaru pakalpojuma iepirkums
Uzvarētājs SIA “CSC TELECOM”, Reģ.nr. 40003611196 (piedāvājuma kopā vērtējamā cena mēnesī 1020,67 EUR bez PVN).
57ŠN 2016/11-KAKondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA “REMCE”, Reģ.nr. 40003542778 (piedāvājuma vērtējamā cena 190,97 EUR bez PVN).
58ŠN 2016/10-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkuma komisija nolēma: par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām uzaicinājuma prasībām atbilstošā un vislielākās katra degvielas litra cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju A/S “VIADA Baltija”, reģ.Nr.40103867145 (piedāvātā katra degvielas litra atlaide - 6,8 % no degvielas litra cenas), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
59ŠN 2016/8-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
Uzvarētājs SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī 455,55 EUR bez PVN, piedāvātā Darba samaksas likme 12,85 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%)
60ŠN 2016/9-TELĪsziņu (SMS) nogāde VSAA klientiem
Uzvarētājs “T2R” SIA, Reģ.nr. 40103242606 (piedāvājuma vērtējamā cena 14 742,00 EUR bez PVN).
61ŠN 2016/7-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkums „Degvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām” Nr. ŠN 2016/7-DI izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
62ŠN 2016/6-BDBūvdarbi objektā Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī
Iepirkuma komisija nolēma: par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām uzaicinājuma prasībām atbilstošā piedāvājuma iesniedzēju SIA “Babītes būve”, reģ. Nr. 40103631502 (piedāvātā cena 5178,62 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
63ŠN 2016/5-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkums „Degvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām” Nr. ŠN 2016/5-DI izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
64ŠN 2016/4-DI _ESFDegvielas iegāde
65ŠN 2016/3-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs SIA “AJ POWER”, Reģ. Nr. 40103780693 (Piedāvātā cena par vienu kilovatstundu 0,03951 EUR bez PVN)
66ŠN 2016/2-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
67ŠN 2016/1-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1
Uzvarētājs SIA “Clean R”, reģ.Nr.40003682818 (piedāvātā cena mēnesī 757,01 EUR bez PVN).
68ŠN 2015/25-LALiftu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS", reģ.Nr.40103023317 (piedāvājuma vērtējamā cena 212,68 EUR bez PVN).
69ŠN 2015/24-MPMaināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumu nodrošināšana
Uzvarētājs A/S “Berendsen Tekstila Serviss”, reģ.Nr.40003188248 (piedāvājuma vērtējamā cena 197,40 EUR bez PVN).
70VSAA-2014/138Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi VSAA
71VSAA-2012/244Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Fridriķa ielā 9, Rīgā 3. stāva 305. kabinetā
72ŠN 2015/21-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
4.daļa- SIA “ALŪKSNES NAMI”, reģ. Nr. 40003410625 (kopējā piedāvājuma summa (vērtējamā cena) 594,83 EUR bez PVN)). 1., 2., 3., 6., 7. daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
73ŠN 2015/23-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana K.Valdemāra ielā 38 k-1, Jēzusbaznīcas ielā 11 un Ventspils ielā 53, Rīgā
74ŠN 2015/22-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
75ŠN 2015/20-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
SIA “Babītes būve” ( reģ.Nr.40103631502) piedāvātā cena 29651,57 EUR , SIA “Baltic Builders Alliance” ( reģ.Nr.40003692093) piedāvātā cena 31297,52 EUR un SIA “Jumis HB”( reģ. Nr. 40003286924 ) piedāvātā cena 31915,52 EUR.
76ŠN 2015/19-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
2.daļa - SIA “SAR Projekti” (reģ.Nr.42403022963 ) kopējā piedāvājuma summa (vērtējamā cena) - 714,00 EUR. 1., 3., 4., 6., 7., 8. daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
77ŠN 2015/18-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
Iepirkums pārtraukts
78ŠN 2015/17-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
Iepirkums pārtraukts
79ŠN 2015/14-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkums pārtraukts: 1) 3., 4., 5., 6. iepirkuma daļai nav iesniegts neviens piedāvājums; 2) 1., 2., 7. un 8. iepirkuma daļā, vienīgā visām nolikuma prasībām atbilstošā piedāvājuma iesniedzēja iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz paredzētās izmaksas iepirkuma līguma izpildei attiecīgajās iepirkuma daļās.
80ŠN 2015/16-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Uzvarētājs SIA "MeshRobotics" ( reģ.Nr. 40103780994) kopējā līguma summa 1355,20 EUR.
81ŠN 2015/15-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Iepirkums pārtraukts
82ŠN 2015/13-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
Uzvarētājs SIA "Cleanhouse" ( reģ.Nr. 40003371991), summa 719,78 EUR bez PVN.
83ŠN 2015/11-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā AS “Latvenergo”, piedāvātā cena par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu 0,04465 EUR bez PVN; uzvarētājs iepirkuma 2.daļā AS “Latvenergo”, piedāvātā cena par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu 0,04465 EUR bez PVN.
84ŠN 2015/12-AIAutotransporta iegāde
Uzvarētājs SIA "VEHO" ( reģ.Nr. 40003665150) kopējā līguma summa 18305,78 EUR bez PVN.
85ŠN 2015/10-DIDegvielas iegāde
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%) ; uzvarētājs iepirkuma 2.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%).
86ŠN 2015/9-DIDegvielas iegāde
Iepirkums pārtraukts, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.
87ŠN 2015/8-AIAutotransporta iegāde
Uzvarētājs 1.daļā SIA “VEHO”, reģ. Nr.40003665150 (piedāvājuma summa - 33121,47 EUR bez PVN); 2. daļa izbeigta bez rezultāta; 3. daļā uzvarētājs SIA “VEHO”, reģ. Nr.40003665150 (piedāvājuma summa - 18057,85 EUR bez PVN); 4.daļa izbeigta bez rezultāta.
88ŠN 2015/7-ŪKLietus ūdens kanalizācijas tīklu Ventspils ielā 51, Rīgā, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi
Uzvarētājs SIA "Baltic Builders Alliance" ( reģ.Nr. 40003692093) kopējā līguma summa 84634,00 EUR.
89ŠN 2015/6-KAKondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA "Createx" ( reģ.Nr. 44103058758) kopējā līguma summa 7455,00 EUR.
90ŠN 2015/5-LMPLogu, balkona durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojums
Uzvarētājs SIA "Tehe" ( reģ.Nr. 40003935356) kopējā līguma summa 2142,23 EUR. VSIA ''Šampētera nams" 18.06.2015. ir noslēdzis līgumu par iepirkuma daļu objektiem Rīgā - Ventspils ielā 53, Skolas ielā 28 un K.Valdemāra ielā 38k-1 par summu 804,99EUR.VDI 26.06.2015. ir noslēgusi līgumu par iepirkuma daļu VDI filiālēm Latvijā par summu 591,42 EUR
91ŠN 2015/4-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts un siltumenerģijas nodrošināšana
1.daļas uzvarētājs SIA "Dartes" ( reģ.Nr. 400037873030) līguma summa 7121.14 EUR. 3., 4. un 5.daļas uzvarētājs SIA "Cander Service" (reģ.Nr. 40003916976) kopējā līguma summa 6480.00 EUR. Iepirkuma 2. un 6. daļai nav iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkuma 7. daļa beigusies bez rezultāta, piedāvātā pretendenta cena pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus. Ar 01.08.2015. līgums Nr.ŠN 2015/80 (par iepirkuma 3., 4. un 5.daļu) ir lauzts.
92ŠN 2015/3-TTUAtklāts konkurss "Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi"
III.daļas uzvarētājs SIA "Clenhaouse" ( reģ.Nr. 40003371991) līguma summa 13321.92 EUR. II.daļas uzvarētājs SIA "Tīrības centrs" ( reģ.Nr. 42103036752) līguma summa 6301.68 EUR. I.daļas uzvarētājs SIA "BPS" ( reģ.Nr. 50103254221) līguma summa 95699.75 EUR.
93ŠN 2015/2-ELAtklāts konkurss "Elektroenerģijas iegāde"
AS"Latvenergo" (reģ.Nr. 40003032949) līguma summa līdz 133999,99 EUR ( bez PVN)
94ŠN 2015/1-TELFiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu, īsziņu (SMS) nogādes VSAA klientam pakalpojuma un 800. numura pakalpojuma iepirkums
I. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 25354,00 EUR (bez PVN ). III. daļas uzvarētājs SIA "CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 9772 EUR (bez PVN ). II. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 3528.38 EUR (bez PVN ).
95ŠN 2014/17-NĪANekustamā īpašuma apdrošināšana
I.daļas uzvarētājs AAS "Gjensedige Baltic" ( reģ.Nr. 50003210451) līguma summa 304,51EUR. II.daļas uzvarētājs "BTA Insurance Company" SE (reģ.Nr. 40003159840) līguma summa 7220,00 EUR,
96ŠN 2014/16-TUPTelpu uzkopšanas pakalpojums
I. un II. daļas uzvarētājs SIA "BPS" (reģ.Nr. 501003254221) līguma summa 6707,34 EUR (bez PVN). III., IV. un V. daļas uzvarētājs SIA "Impel Serviks" (reģ.Nr. 40003238229) līguma summa 35210,40 EUR (bez PVN)
97ŠN 2014/15-FASADiennakts fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojums, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana objektā Rīgā, Skolas ielā 28
SIA "Apsardze Leģionārs" (reģ.Nr. 40103251100) līguma summa 27849,02 (bez PVN)
98ŠN 2014/14-ŽIŽalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Skolas ielā 28, Rīgā
SIA "JISMO" (reģ.Nr.40003783034) līguma summa 3267,16 EUR (bez PVN)
99ŠN 2014/13-VVR-ARemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
SIA "Babītes būve" (reģ.Nr. 40102631502) līguma summa 5460,55 EUR (bez PVN), SIA "AVK Būve" (reģ.Nr. 40003248176) līguma summa 5250,43 EUR (bez PVN), SIA "JUMIS HB" (reģ.Nr. 40003286924) līguma summa 5780,68 EUR (bez PVN).
100ŠN 2014/12-VVRRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
iepirkums pārtraukts
101ŠN 2014/11-AIPSadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
PS "EXTO D" (reģ.Nr. 4000361558) līguma summa līdz 41999,99 EUR (bez PVN)
102Sarunu procedūraIelas fasādes balkonu renovācijas, dzegas un iekštelpu avarījas darbu veikšana ēkā K.Valdemāra ielā 38 k-1
SIA "Babītes būve" (reģ.Nr.40103631502) līguma summa 47928,57 EUR ( bez PVN)
103ŠN 2014/38Telpu remontdarbi un iekārtu uzstādīšana administratīvajā ēkā Skolas ielā 28, Rīgā
SIA "Baltic Builders Alliance" (reģ.Nr. 40003692039) līguma summa 9885,84 EUR (bez PVN)
104ŠN 2014/9-TTU-ATelpu un teritorijas uzkopšana
A un B daļas uzvarētājs SIA "JUMIS HB" ( reģ.Nr. 40003286924). Līguma summa A daļai 4327,67 EUR ( bez PVN). Līguma summa B daļai 407,83 EUR (bez PVN)
105ŠN 2014/8-TTUTelpu un teritorijas uzkopšana
Iepirkums pārtraukts
106ŠN 2014/7-FAFiziskās apsardzes pakalpojumi
SIA "Security solutions" (reģ.Nr. 40103357602) līguma summa 36594,60 EUR (bez PVN)
107ŠN 2014/6-LM-LLR Labklājības ministrijas administratīvās ēkas Rīgā, Skolas ielā 28 k-1 un k-2, logu restaurācija un logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
SIA "ECC" (reģ.Nr. 40003788436) līguma summa 104163,33 EUR (bez PVN)
108ŠN 2014/5-LM-LLR Labklājības ministrijas administratīvās ēkas Rīgā, Skolas ielā 28 k-1 un k-2, logu restaurācija un logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkums beidzies bez rezultāta
109ŠN 2014/1_ISAInženierkomunikāciju sistēmas apkope un remonts
SIA "Latenergoprojekts" (reģ.Nr. 50003004491) līguma summa līdz 41999,99 EUR (bez PVN)
110ŠN 2014/4_LMLR Labklājības ministrijas administratīvās ēkas Rīgā, Skolas ielā 28, atsevišķu telpu remontdarbi
SIA "BP partneri" (reģ.Nr. 4000399959) līguma summa 24790,62 EUR (bez PVN)


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv