N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
1Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" iepirkumu komisijas sastāvu
2Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sastāvu
3Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" 2021. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
4StatūtiVSIA "Šampētera nams" statūti (aktuālā redakcija)
5Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" privātuma politika
6Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2022. gadam
7Normatīvie aktiVSIA"Šampētera nams" ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība
8Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" ierobežotas pieejamības informācijas saraksts
9Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" ētikas kodekss
10Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" atlīdzības nolikums
11Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbību veikšanas kārtība
12Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" cenrādis
13Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" transportlīdzekļu kustības nodrošināšanas kārtība Ventspils ielā 53, Rīgā
14Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" būvdarbu, preču un pakalpojumu iepirkumu organizēšanas kārtība
15Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" kārtība kādā tiek organizēti centralizētie saimnieciskie publiskie iepirkumi Labklājības ministrijas iestāžu vajadzībām
16Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtība
17Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums
18Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" Iepirkumu komisijas nolikums


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv