N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
90ŠN 2015/24-MPMaināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumu nodrošināšana
Uzvarētājs A/S “Berendsen Tekstila Serviss”, reģ.Nr.40003188248 (piedāvājuma vērtējamā cena 197,40 EUR bez PVN).
93ŠN 2015/21-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
4.daļa- SIA “ALŪKSNES NAMI”, reģ. Nr. 40003410625 (kopējā piedāvājuma summa (vērtējamā cena) 594,83 EUR bez PVN)). 1., 2., 3., 6., 7. daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
94ŠN 2015/23-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana K.Valdemāra ielā 38 k-1, Jēzusbaznīcas ielā 11 un Ventspils ielā 53, Rīgā
95ŠN 2015/22-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
97ŠN 2015/19-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
2.daļa - SIA “SAR Projekti” (reģ.Nr.42403022963 ) kopējā piedāvājuma summa (vērtējamā cena) - 714,00 EUR. 1., 3., 4., 6., 7., 8. daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
98ŠN 2015/18-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
Iepirkums pārtraukts
99ŠN 2015/17-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros VSIA “Šampētera nams” īpašumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos visā Latvijā
Iepirkums pārtraukts
100ŠN 2015/14-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkums pārtraukts: 1) 3., 4., 5., 6. iepirkuma daļai nav iesniegts neviens piedāvājums; 2) 1., 2., 7. un 8. iepirkuma daļā, vienīgā visām nolikuma prasībām atbilstošā piedāvājuma iesniedzēja iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz paredzētās izmaksas iepirkuma līguma izpildei attiecīgajās iepirkuma daļās.
101ŠN 2015/16-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Uzvarētājs SIA "MeshRobotics" ( reģ.Nr. 40103780994) kopējā līguma summa 1355,20 EUR.
102ŠN 2015/15-SNSiltumenerģijas nodrošināšana
Iepirkums pārtraukts
103ŠN 2015/13-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
Uzvarētājs SIA "Cleanhouse" ( reģ.Nr. 40003371991), summa 719,78 EUR bez PVN.
104ŠN 2015/11-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā AS “Latvenergo”, piedāvātā cena par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu 0,04465 EUR bez PVN; uzvarētājs iepirkuma 2.daļā AS “Latvenergo”, piedāvātā cena par elektroenerģiju par vienu kilovatstundu 0,04465 EUR bez PVN.
105ŠN 2015/12-AIAutotransporta iegāde
Uzvarētājs SIA "VEHO" ( reģ.Nr. 40003665150) kopējā līguma summa 18305,78 EUR bez PVN.
106ŠN 2015/10-DIDegvielas iegāde
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%) ; uzvarētājs iepirkuma 2.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%).
107ŠN 2015/9-DIDegvielas iegāde
Iepirkums pārtraukts, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.
108ŠN 2015/8-AIAutotransporta iegāde
Uzvarētājs 1.daļā SIA “VEHO”, reģ. Nr.40003665150 (piedāvājuma summa - 33121,47 EUR bez PVN); 2. daļa izbeigta bez rezultāta; 3. daļā uzvarētājs SIA “VEHO”, reģ. Nr.40003665150 (piedāvājuma summa - 18057,85 EUR bez PVN); 4.daļa izbeigta bez rezultāta.
109ŠN 2015/7-ŪKLietus ūdens kanalizācijas tīklu Ventspils ielā 51, Rīgā, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi
Uzvarētājs SIA "Baltic Builders Alliance" ( reģ.Nr. 40003692093) kopējā līguma summa 84634,00 EUR.
110ŠN 2015/6-KAKondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA "Createx" ( reģ.Nr. 44103058758) kopējā līguma summa 7455,00 EUR.
111ŠN 2015/5-LMPLogu, balkona durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojums
Uzvarētājs SIA "Tehe" ( reģ.Nr. 40003935356) kopējā līguma summa 2142,23 EUR. VSIA ''Šampētera nams" 18.06.2015. ir noslēdzis līgumu par iepirkuma daļu objektiem Rīgā - Ventspils ielā 53, Skolas ielā 28 un K.Valdemāra ielā 38k-1 par summu 804,99EUR.VDI 26.06.2015. ir noslēgusi līgumu par iepirkuma daļu VDI filiālēm Latvijā par summu 591,42 EUR
112ŠN 2015/4-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts un siltumenerģijas nodrošināšana
1.daļas uzvarētājs SIA "Dartes" ( reģ.Nr. 400037873030) līguma summa 7121.14 EUR. 3., 4. un 5.daļas uzvarētājs SIA "Cander Service" (reģ.Nr. 40003916976) kopējā līguma summa 6480.00 EUR. Iepirkuma 2. un 6. daļai nav iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkuma 7. daļa beigusies bez rezultāta, piedāvātā pretendenta cena pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus. Ar 01.08.2015. līgums Nr.ŠN 2015/80 (par iepirkuma 3., 4. un 5.daļu) ir lauzts.
113ŠN 2015/3-TTUAtklāts konkurss "Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi"
III.daļas uzvarētājs SIA "Clenhaouse" ( reģ.Nr. 40003371991) līguma summa 13321.92 EUR. II.daļas uzvarētājs SIA "Tīrības centrs" ( reģ.Nr. 42103036752) līguma summa 6301.68 EUR. I.daļas uzvarētājs SIA "BPS" ( reģ.Nr. 50103254221) līguma summa 95699.75 EUR.
114ŠN 2015/2-ELAtklāts konkurss "Elektroenerģijas iegāde"
AS"Latvenergo" (reģ.Nr. 40003032949) līguma summa līdz 133999,99 EUR ( bez PVN)
115ŠN 2015/1-TELFiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu, īsziņu (SMS) nogādes VSAA klientam pakalpojuma un 800. numura pakalpojuma iepirkums
I. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 25354,00 EUR (bez PVN ). III. daļas uzvarētājs SIA "CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 9772 EUR (bez PVN ). II. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 3528.38 EUR (bez PVN ).


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv