N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
58ŠN 2016/31-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ.nr. 40103599913 (piedāvātā vērtējamā cena – 15465,00 EUR bez PVN)
59ŠN 2016/30-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "CLEANHOUSE” Reģ.nr. 4003371991 (piedāvātā vērtējamā cena – 722,38 EUR bez PVN). 2) Izbeigts iepirkums tā 2. un 3. daļā bez rezultāta, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas.
60ŠN 2016/29-AIPSadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Ragn-Sells”, Reģ.nr. 40003554635 (piedāvātā vērtējamā cena (pēc kļūdu labojuma) – 154,85 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
61ŠN 2016/28-SIPSNIEGA IZVEŠANAS PAKALPOJUMI
Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "V SERVICE”, Reģ.nr. 40003920717 (piedāvātā vērtējamā cena – 29,00 EUR bez PVN). Pārtraukts iepirkums tā 2. un 3. daļā, jo šīm iepirkuma daļām nav iesniegts neviens piedāvājums.
62ŠN 2016/25-JTSJUMTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA
Iepirkumu komisija nolēma: 1) par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA "Tīrības centrs”, Reģ.nr. 42103036752 (piedāvātā vērtējamā cena – 8,61 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības; 2) par uzvarētāju iepirkuma 2. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Clean R” Reģ. nr. 40003682818 (piedāvātā vērtējamā cena – 1,65 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
63ŠN 2016/27-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
64ŠN 2016/24-UAIUgunsdzēsības aparātu iegāde
Uzvarētājs SIA “Baltijas ugunsdrošības serviss Latvija” Reģ. nr. 40103963248 (piedāvātā vērtējamā cena – 7470,55)
65ŠN 2016/26-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
Iepirkums izbeigts bez rezultāta
66ŠN 2016/22-APApsardzes pakalpojumu nodrošināšana Skolas ielā 28 un Fridriķa ielā 9, Rīgā
Iepirkums pārtraukts
67ŠN 2016/23-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Uzvarētājs SIA “CSC Telecom” Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī - 3458,85 EUR bez PVN)
69ŠN 2016/20-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Iepirkums pārtraukts
70ŠN 2016/18-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
Uzvarētāji: SIA “Latvijas Energoceltnieks”, reģ.Nr.40103050565 (iegūtais punktu skaits – 88,67), SIA “I.K.Būve”, reģ.Nr.40003777875 (iegūtais punktu skaits – 88,24) SIA “AVK BŪVE”, reģ.Nr.40003248176 (iegūtais punktu skaits – 69,52) un SIA “Babītes Būve”, reģ.Nr.40103631502 (iegūtais punktu skaits – 69,18)
71ŠN 2016/17-EIPElektroinstalācijas pārbaude
Uzvarētāji: 1. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” Reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 2940,00 EUR bez PVN); 2. daļa bez rezultāta; 3. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība”, reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 500,00 EUR bez PVN); 4. daļā: SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” Reģ. nr. 40003221612 (piedāvājuma summa - 495,00 EUR bez PVN); 5 daļā: SIA “Indikators” reģ.nr. 40003016446 (piedāvājuma summa - 950,00 EUR bez PVN).
72ŠN 2016/19-DIDegvielas iegāde Sociālās integrācijas valsts aģentūras vajadzībām
Uzvarētājs SIA "Circle K Latvia”, Reģ. nr. 40003064094 (piedāvātā degvielas cenas atlaide 5,6 %)
73ŠN 2016/16-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs SIA “INTER RAO LATVIA”, reģ. Nr.40103268639 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03733)
74ŠN 2016/15-USUgunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Iepirkums pārtraukts
75ŠN 2016/14-USUgunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana
Iepirkums pārtraukts
76ŠN 2016/13-APApsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana
77ŠN 2016/12-TELFiksēto un mobilo telefonu sakaru pakalpojuma iepirkums
Uzvarētājs SIA “CSC TELECOM”, Reģ.nr. 40003611196 (piedāvājuma kopā vērtējamā cena mēnesī 1020,67 EUR bez PVN).
78ŠN 2016/11-KAKondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA “REMCE”, Reģ.nr. 40003542778 (piedāvājuma vērtējamā cena 190,97 EUR bez PVN).
80ŠN 2016/8-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
Uzvarētājs SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī 455,55 EUR bez PVN, piedāvātā Darba samaksas likme 12,85 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%)
81ŠN 2016/9-TELĪsziņu (SMS) nogāde VSAA klientiem
Uzvarētājs “T2R” SIA, Reģ.nr. 40103242606 (piedāvājuma vērtējamā cena 14 742,00 EUR bez PVN).
82ŠN 2016/7-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkums „Degvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām” Nr. ŠN 2016/7-DI izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
84ŠN 2016/5-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkums „Degvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām” Nr. ŠN 2016/5-DI izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
85ŠN 2016/4-DI _ESFDegvielas iegāde
86ŠN 2016/3-EIElektroenerģijas iegāde
Uzvarētājs SIA “AJ POWER”, Reģ. Nr. 40103780693 (Piedāvātā cena par vienu kilovatstundu 0,03951 EUR bez PVN)
87ŠN 2016/2-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
88ŠN 2016/1-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1
Uzvarētājs SIA “Clean R”, reģ.Nr.40003682818 (piedāvātā cena mēnesī 757,01 EUR bez PVN).
89ŠN 2015/25-LALiftu tehniskā apkope un remonts
Uzvarētājs SIA Montāžas-remonta firma "LIFTS", reģ.Nr.40103023317 (piedāvājuma vērtējamā cena 212,68 EUR bez PVN).


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv