N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
44ŠN 2017/4-TELTELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS VAJADZĪBĀM
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkuma 1. un 2. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā, vienīgā piedāvājuma iesniedzēju SIA "CSC TELECOM", Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī iepirkuma 1. daļā- 2333,27 EUR bez PVN, 2. daļā 1170,00 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1. un 2. daļā.
45ŠN 2017/10-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303: Iepirkuma 1. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 410,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 10,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 93,02. 2) Uzvarētājs iepirkuma 2. - 6. daļā SIA “Alpex”, Reģ.nr. 40003795508: Iepirkuma 2. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 85,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 3. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 75,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 4. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 60,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 5. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 80,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 15%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 6. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 100,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100.
46ŠN 2017/12-DGDabasgāzes iegāde
Komisija nolēma par uzvarētāju atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās piedāvājuma cenas iesniedzēju AS “Latvijas Gāze”, Reģ. Nr. 40003000642 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,01854) un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
47ŠN 2017/14-TTUTelpu uzkopšanas pakalpojumi VSAC “Kurzeme”vajadzībām
48ŠN 2017/6-VVRemontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
Ar grozījumiem, kuri apstiprināti VSIA “Šampētra nams” iepirkumu komisijas sēdē 2017.gada 19. jūlijā. Grozījumi veikti vispārīgās vienošanās 5.nodāļā un tā pielikuma "Līgums" 2. nodaļā. Ņemot vērā veiktos grozījumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2017.gada 1.augusta 11:00.
49ŠN 2017/9-VUVApsardzes tehnisko sistēmu rekonstrukcija, papildināšana un izbūve vispārīgās vienošanās ietvaros
Iepirkumu komisija 2017.gada 5.jūlijā pieņetais lēmums Tika konstatēts, ka iepirkuma tehniskā specifikācija tehniski vispārīgās vienošanās darbības laikā nespēs nodrošināt efektīvus risinājumus apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai. Citu risinājumu paredzēšana sistēmu ierīkošanai un tehniskās specifikācijas paplašināšana un koriģēšana nodrošinātu finansiāli izdevīgāku, modernāku, tehniski korektāku tehnisko specifikāciju, līdz ar to arī vispārīgās vienošanās darbības laikā efektīvāku apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu. Iepirkuma komisija secina, ka nepieciešams papildināt un koriģēt iepirkuma tehnisko specifikāciju vai mainīt iepirkuma koncepciju, lai tā vairāk atbilstu VSIA “Šampētera nams” vajadzībām. No iepriekš minētā izriet, ka Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības vairs neatbilst pasūtītāja vajadzībām. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt iepirkumu.
50ŠN 2017/13-EIElektroenerģijas piegāde VSAC "Vidzeme" vajadzībām
SIA “INTER RAO LATVIA”, Reģ. Nr. 40103268639 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03900)
52ŠN 2017/7-FAPTehniskās apsardzes, fiziskās apsardzes un apsardzes tehnisko sistēmu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana
53ŠN 2017/2-KA“Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “Vikomakss” Reģ.nr. 50003163481 ar piedāvājuma vērtējamo cenu 31,05 EUR; Uzvarētājs iepirkuma 2. un 3.daļā SIA “Coolvent Serviss” Reģ.nr. 40103550447 ar piedāvājuma vērtējamo cenu 60,42 EUR (2.daļā) un 40,22 EUR (3.daļā); Uzvarētājs iepirkuma 4. un 5. daļā SIA “VEGA 1 Serviss” Reģ.nr. 42103042049, ar piedāvājuma vērtējamo cenu 37,81 EUR (4.daļā) un 35,30 EUR (5.daļā).
54ŠN 2017/5-DIDEGVIELAS IEGĀDE
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju atzīt: 1) atklāta konkursa 2., 5. un 8. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju AS “VIADA Baltija” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 2. daļā -6,5%, 5. daļā -6,5% un 8. daļā -6%; 2) atklāta konkursa 6. un 7. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju SIA "Circle K Latvia” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 6. daļā 5,5% un 7. daļā 5,5%.
55ŠN 2017/3-TTUTelpu uzkopšanas pakalpojumi
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “Clean R” Reģ.nr. 40003682818, iepirkuma 2., 3., 4., 5., 6. un 8. daļā SIA “Tīrības centrs” Reģ.nr. 42103036752, iepirkuma 7. un 10. daļā SIA "RMB Group”, Reģ.nr. 48503023692, iepirkuma 9.daļā SIA “Ķilupe” Reģ. nr. 40003399703.
56ŠN 2017/1-EIELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE
Uzvarētājs SIA “GETON ENERGY”, reģ. Nr. 40103642991 (piedāvājuma cena par vienu kilovatstundu EUR bez PVN - 0,03755)
57ŠN 2016/32-TAPTehniskās apsardzes pakalpojumi


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv