N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
1ŠN 2018/12-LOGMLogu mazgāšanas pakalpojums
24.05.2018.g. izsludināts Iepirkumu uzraudzības birojā.
3ŠN 2018/10-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
4ŠN 2018/7-LOGMLogu mazgāšanas pakalpojums
Pārtraukta iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo pretendentu piedāvājumi pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta (1) daļā noteikto slieksni 42000,00 EUR.
5ŠN 2018/5-DIDegvielas iegāde
20.04.2018.g. izsludināts atklāts konkurss Elektronisko iepirkumu sistēmā.
6ŠN 2018/9-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēmj: 1) par uzvarētāju iepirkuma 1., 3., 5. daļā atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās vērtējamās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Marivo”, reģ. Nr.40203012377; 2) par uzvarētāju iepirkuma 2. daļā atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās vērtējamās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “IMPEL SERVIKS”, reģ. Nr. 40003238229; 3) par uzvarētāju iepirkuma 4. daļā atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās vērtējamās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA”CS KOMERCSERVISS”, reģ. Nr. 40003885943; 4) par uzvarētāju iepirkuma 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. daļā atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās vērtējamās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA”Hagberg”, reģ. Nr. 40103233073; 5) par uzvarētāju iepirkuma 13. daļā atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās vērtējamās cenas piedāvājuma iesniedzēju SIA “Clean R”, reģ. Nr.40003682818.
7ŠN 2018/8-TTUTelpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkums pārtraukts, jo iepirkuma tehniskā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) iepirkuma 1.-5.daļai norādītā informācija neatbilst pasūtītāja prasībām
8ŠN 2018/2-DIDegvielas iegāde
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā un vislielākās degvielas viena litra cenas atlaides iesniedzēju AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145 ar piedāvāto atlaidi 7,2% un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
9ŠN 2018/4-AUTAutomašīnu noma
Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA “Favorit Rent”, Reģ. Nr. 40103531291 ar piedāvāto cenu 408,52 EUR bez PVN un iepirkuma 2. daļā SIA “Pilna Servisa Līzings” Reģ. Nr. 40003546341 ar piedāvāto cenu 353,81 EUR bez PVN
10ŠN 2018/3-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs AAS “BTA Baltic Insurance Company” Reģ. Nr. 40103840140 ar piedāvāto vērtējamo cenu EUR 29577,50
11ŠN 2018/1-EIElektroenerģijas iegāde VSAC “Vidzeme” vajadzībām
Uzvarētājs SIA “AJ POWER”, Reģ. Nr. 40103780693 ar piedāvāto cenu par vienu kilovatstundu: 0,03913 EUR bez PVN


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv