N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
41ŠN 2018/3-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs AAS “BTA Baltic Insurance Company” Reģ. Nr. 40103840140 ar piedāvāto vērtējamo cenu EUR 29577,50
58ŠN 2016/31-NĪANekustamā īpašuma un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzvarētājs ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, reģ.nr. 40103599913 (piedāvātā vērtējamā cena – 15465,00 EUR bez PVN)
116ŠN 2014/17-NĪANekustamā īpašuma apdrošināšana
I.daļas uzvarētājs AAS "Gjensedige Baltic" ( reģ.Nr. 50003210451) līguma summa 304,51EUR. II.daļas uzvarētājs "BTA Insurance Company" SE (reģ.Nr. 40003159840) līguma summa 7220,00 EUR,


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv