N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
28ŠN 2017/9-VUVApsardzes tehnisko sistēmu rekonstrukcija, papildināšana un izbūve vispārīgās vienošanās ietvaros
Iepirkumu komisija 2017.gada 5.jūlijā pieņetais lēmums Tika konstatēts, ka iepirkuma tehniskā specifikācija tehniski vispārīgās vienošanās darbības laikā nespēs nodrošināt efektīvus risinājumus apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai. Citu risinājumu paredzēšana sistēmu ierīkošanai un tehniskās specifikācijas paplašināšana un koriģēšana nodrošinātu finansiāli izdevīgāku, modernāku, tehniski korektāku tehnisko specifikāciju, līdz ar to arī vispārīgās vienošanās darbības laikā efektīvāku apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu. Iepirkuma komisija secina, ka nepieciešams papildināt un koriģēt iepirkuma tehnisko specifikāciju vai mainīt iepirkuma koncepciju, lai tā vairāk atbilstu VSIA “Šampētera nams” vajadzībām. No iepriekš minētā izriet, ka Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības vairs neatbilst pasūtītāja vajadzībām. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt iepirkumu.
36ŠN 2016/32-TAPTehniskās apsardzes pakalpojumi
97ŠN 2014/15-FASADiennakts fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojums, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana objektā Rīgā, Skolas ielā 28
SIA "Apsardze Leģionārs" (reģ.Nr. 40103251100) līguma summa 27849,02 (bez PVN)
106ŠN 2014/7-FAFiziskās apsardzes pakalpojumi
SIA "Security solutions" (reģ.Nr. 40103357602) līguma summa 36594,60 EUR (bez PVN)


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv