N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
39ŠN 2018/2-DIDegvielas iegāde
Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā un vislielākās degvielas viena litra cenas atlaides iesniedzēju AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145 ar piedāvāto atlaidi 7,2% un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
54ŠN 2017/5-DIDEGVIELAS IEGĀDE
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju atzīt: 1) atklāta konkursa 2., 5. un 8. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju AS “VIADA Baltija” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 2. daļā -6,5%, 5. daļā -6,5% un 8. daļā -6%; 2) atklāta konkursa 6. un 7. daļā visām nolikuma prasībām atbilstošā vislielākās degvielas cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju SIA "Circle K Latvia” ar piedāvāto cenu atlaidi atklāta konkursa 6. daļā 5,5% un 7. daļā 5,5%.
79ŠN 2016/10-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkuma komisija nolēma: par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām uzaicinājuma prasībām atbilstošā un vislielākās katra degvielas litra cenas atlaides piedāvājuma iesniedzēju A/S “VIADA Baltija”, reģ.Nr.40103867145 (piedāvātā katra degvielas litra atlaide - 6,8 % no degvielas litra cenas), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
82ŠN 2016/7-DIDegvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām
Iepirkums „Degvielas iegāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām” Nr. ŠN 2016/7-DI izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
85ŠN 2016/4-DI _ESFDegvielas iegāde
106ŠN 2015/10-DIDegvielas iegāde
Uzvarētājs iepirkuma 1.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%) ; uzvarētājs iepirkuma 2.daļā SIA “LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777 (piedāvātā atlaide - 5%).
107ŠN 2015/9-DIDegvielas iegāde
Iepirkums pārtraukts, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv