N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
53ŠN 2016/30-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "CLEANHOUSE” Reģ.nr. 4003371991 (piedāvātā vērtējamā cena – 722,38 EUR bez PVN). 2) Izbeigts iepirkums tā 2. un 3. daļā bez rezultāta, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas.


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv