N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
59ŠN 2016/30-EPElektriķa pakalpojumu nodrošināšana
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA "CLEANHOUSE” Reģ.nr. 4003371991 (piedāvātā vērtējamā cena – 722,38 EUR bez PVN). 2) Izbeigts iepirkums tā 2. un 3. daļā bez rezultāta, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas.


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv