N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
45ŠN 2017/10-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
1) Uzvarētājs iepirkuma 1. daļā SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303: Iepirkuma 1. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 410,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 10,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 93,02. 2) Uzvarētājs iepirkuma 2. - 6. daļā SIA “Alpex”, Reģ.nr. 40003795508: Iepirkuma 2. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 85,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 3. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 75,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 4. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 60,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 5. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 80,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 20,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 15%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100; Iepirkuma 6. daļā: piedāvātā vidējā cena mēnesī 100,00 EUR bez PVN, piedāvātā darba samaksas likme 25,00 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 20%, iepirkumā iegūtais punktu skaits: 100.
80ŠN 2016/8-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts
Uzvarētājs SIA “Dartes”, Reģ.nr. 40003787303 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī 455,55 EUR bez PVN, piedāvātā Darba samaksas likme 12,85 EUR/h, piedāvātais virsizdevumu un peļņas apmērs - 8%)
112ŠN 2015/4-ISAInženierkomunikāciju sistēmu apkope un remonts un siltumenerģijas nodrošināšana
1.daļas uzvarētājs SIA "Dartes" ( reģ.Nr. 400037873030) līguma summa 7121.14 EUR. 3., 4. un 5.daļas uzvarētājs SIA "Cander Service" (reģ.Nr. 40003916976) kopējā līguma summa 6480.00 EUR. Iepirkuma 2. un 6. daļai nav iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkuma 7. daļa beigusies bez rezultāta, piedāvātā pretendenta cena pārsniedz budžetā paredzētos līdzekļus. Ar 01.08.2015. līgums Nr.ŠN 2015/80 (par iepirkuma 3., 4. un 5.daļu) ir lauzts.


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv