N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
33ŠN 2017/4-TELTELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS VAJADZĪBĀM
Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkuma 1. un 2. daļā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā, vienīgā piedāvājuma iesniedzēju SIA "CSC TELECOM", Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī iepirkuma 1. daļā- 2333,27 EUR bez PVN, 2. daļā 1170,00 EUR bez PVN), un piešķirt tam iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1. un 2. daļā.
56ŠN 2016/23-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Uzvarētājs SIA “CSC Telecom” Reģ.nr. 40003611196 (piedāvātā vērtējamā cena mēnesī - 3458,85 EUR bez PVN)
58ŠN 2016/20-TELIP telefonijas, zvanu centra un 800. numura pakalpojuma nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Iepirkums pārtraukts
66ŠN 2016/12-TELFiksēto un mobilo telefonu sakaru pakalpojuma iepirkums
Uzvarētājs SIA “CSC TELECOM”, Reģ.nr. 40003611196 (piedāvājuma kopā vērtējamā cena mēnesī 1020,67 EUR bez PVN).
70ŠN 2016/9-TELĪsziņu (SMS) nogāde VSAA klientiem
Uzvarētājs “T2R” SIA, Reģ.nr. 40103242606 (piedāvājuma vērtējamā cena 14 742,00 EUR bez PVN).
104ŠN 2015/1-TELFiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu, īsziņu (SMS) nogādes VSAA klientam pakalpojuma un 800. numura pakalpojuma iepirkums
I. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 25354,00 EUR (bez PVN ). III. daļas uzvarētājs SIA "CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 9772 EUR (bez PVN ). II. daļas uzvarētājs SIA " CSC TELECOM" (reģ.Nr.4000361196) līguma summa līdz 3528.38 EUR (bez PVN ).


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv