VSIA „Šampētera nams” uz pārvaldīšanas līguma pamata pārvalda piecpadsmit  Labklājības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus:

Rīgā :

 • K.Valdemāra ielā 38 k-1
 • Jēzusbaznīcas ielā 11
 • Skolas ielā 28 k-1 un k-2
 • Mārupes ielā 1
 • Ventspils ielā 53
 • Tilta ielā 11
 • Citadeles ielā 7
 • Lāčplēša ielā 70A
 • Frikdriķa iekā 9

Latvijā:

 • Siguldā, Šveices ielā 12
 • Rēzeknē, Viļānu ielā 8 un 8A
 • Cēsīs, Vaļņu ielā 13
 • Valkā, Rīgas ielā 13
 • Alūksnē, Baložu ielā 3
 • Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1

Sadarbībā ar Labklājības ministrijas padotībā esošajiem valsts sociālās aprūpes centriem (turpmāk arī – VSAC) „Rīga”, „Vidzeme”, „Kurzeme”, „Zemgale” un „Latgale” pēc vajadzības iesaistās, lai VSAC lietošanā esošā valsts nekustamā īpašuma uzturēšana notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv