Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/039
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 9. aprīlī starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/039.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/039 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000200153001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 9. aprīlis – 2021. gada 8. augusts.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 963 344,80 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 954 907,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 811 670,95 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 143 236,05 EUR.

Galvenās projekta darbības: projekta vadība, projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. karkasa ārsienu siltumizolācijas atjaunošana jumta stāvā, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams, 5. iestiklotās platības modernizācija vai nomaiņa, kur nepieciešams, 6. ārdurvju atjaunošana un modernizācija, 7. piebūves jumta nomaiņa, siltināšana, 8. apgaismojuma sistēmas modernizācija, 9. karstā ūdens sistēmas pieslēgums centralizētajai sistēmai, siltummezgla modernizācija ar siltummaini), autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 137,20 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 43,78 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 57,08 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Notiek būvdarbu iepirkuma vērtēšana. Būvdarbus paredzēts uzsākt šogad un pabeigt līdz nākamā gada vasarai.

Informācija aktualizēta: 9.07.2020.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/041
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 29. martā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/041.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/041 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā, Skolas ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000200042001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 29. marts – 2021. gada 28. jūlijs.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 429 076,50 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 422 724,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 359 315,40 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 63 408,60 EUR.

Galvenās projekta darbības: projekta vadība, projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. 5. stāva karkasa ārsienu siltumizolācijas atjaunošana, 3. cokola ārējās daļas ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams; karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana tehniskajā stāvā, 5. koka pildņu un jumta iestiklotās platības modernizācija, 6. ārdurvju modernizācija, 7. apgaismojuma sistēmas modernizācija), autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 55,89 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 20,22 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 77,59 kWh/m2. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Skolas ielā 28, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Veikti līguma par projekta īstenošanu grozījumi, paredzot projekta īstenošanu tikai vienā ēkā Skolas ielā 28, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 01000200042001), nevis divās, kā tas tika sākotnēji plānots. Attiecīgi samazinātas projekta izmaksas un precizēti sasniedzamie rādītāji. Būvdarbus plānots uzsākt šajā un pabeigt nākamajā gadā.

Informācija aktualizēta: 30.06.2020.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/060
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viļānu ielā 8, Rēzeknē”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 4. jūlijā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/060.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/060 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viļānu ielā 8, Rēzeknē”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Viļānu ielā 8, Rēzeknē (kadastra apzīmējums 21000110205001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 4. jūlijs – 2020. gada 3. novembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 206 208,43 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 195 913,44 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 166 526,42 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 29 387,02 EUR.

Galvenās projekta darbības: projektēšana, būvdarbu veikšana (1. fasādes ārsienu siltināšana, 2. bēniņu grīdas siltināšana, t. sk., jumta seguma un klāja konstrukciju nomaiņa, sakārtošana, 3. neapkurinātā pagraba (siltummezgla telpa) pārseguma siltināšana, pamatu virszemes daļas siltināšana, 4. veco ārdurvju un bēniņu lūkas nomaiņa), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 76,49 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 15,53 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 53,73 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Viļānu ielā 8, Rēzeknē.

Projekta īstenošanas progress: Aktīvi notiek energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kurus veic SIA „ASKO AS”, par būvuzraudzību atbild SIA „Marčuks”, par autoruzraudzību – projekta autors SIA „US ARHITEKTI”. Neparedzētu darbu dēļ ir pagarināts būvdarbu izpildes termiņš. Projektu plānots pabeigt šī gada laikā.

Informācija aktualizēta: 3.07.2020.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/040
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 21. augustā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/040.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/040 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Lāčplēša ielā 70A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000300156001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 21. augusts – 2021. gada 20. septembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 843 080,00 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 835 436,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 710 120,60 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 125 315,40 EUR.

Galvenās projekta darbības: projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. bēniņu grīdas, jumta pārseguma siltināšana, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams, 5. iestiklotās platības modernizācija, 6. ārdurvju modernizācija, 7. gaismas akas esošās konstrukcijas atjaunošana un pakešu nomaiņa, 8. ventilācijas sistēmas atjaunošana un rekuperatora instalācija, 9. apgaismojuma sistēmas modernizācija, 10. centralizētās dzesēšanas sistēmas instalācija), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 134,52 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 40,71 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 50,99 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Lāčplēša ielā 70A, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Projektēšanu veic pilnsabiedrība „Lūsis V un MV Būveksperti”. Tā kā projekta ietvaros plānoti kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, tad būvprojekts izstrādāts vairākās sadaļās. Būvdarbus paredzēts uzsākt gada beigās un pabeigt nākamajā gadā.

Informācija aktualizēta: 7.05.2020.

Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/056
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2018. gada 27. septembrī starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/17/I/056.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/17/I/056 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: veikt VSIA “Šampētera nams” īpašumā esošās ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 01000750873009) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 27. septembris – 2020. gada 26. jūnijs.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 909 436,12 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 906 789,11 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 770 770,74 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 136 018,37 EUR.

Galvenās projekta darbības: energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi: (1. ēkas ārsienu siltināšana un fasādes remonts un izlīdzināšana; 2. ēkas cokola siltināšana; 3. jumta daļas siltināšana, jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukcijas labošana un lietus ūdens noteku sistēmas sakārtošana un atjaunošana; 4. logu nomaiņa; 5. durvju nomaiņa), būvprojekta izstrāde, projekta vadība, autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta sasniedzamie rādītāji: plānotais enerģijas ietaupījums apkurei ir 313 142 kWh gadā jeb 80,73 kWh/m2 gadā; primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 406,94 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 82,66 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā energoefektivitāte un veikti tās atjaunošanas darbi.

Projekta īstenošanas progress: Projekta aktivitāšu īstenošana ir pabeigta. Projekta mērķis – veikt VSIA “Šampētera nams” īpašumā esošās ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 01000750873009) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus – ir sasniegts. Projekta rezultāts ir paaugstināta ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā energoefektivitāte un veikti tās atjaunošanas darbi.

Informācija aktualizēta: 26.06.2020.


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv