Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/039
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 9. aprīlī starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/039.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/039 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000200153001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 9. aprīlis – 2021. gada 8. augusts.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 963 344,80 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 954 907,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 811 670,95 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 143 236,05 EUR.

Galvenās projekta darbības: projekta vadība, projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. karkasa ārsienu siltumizolācijas atjaunošana jumta stāvā, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams, 5. iestiklotās platības modernizācija vai nomaiņa, kur nepieciešams, 6. ārdurvju atjaunošana un modernizācija, 7. piebūves jumta nomaiņa, siltināšana, 8. apgaismojuma sistēmas modernizācija, 9. karstā ūdens sistēmas pieslēgums centralizētajai sistēmai, siltummezgla modernizācija ar siltummaini), autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 137,20 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 43,78 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 57,08 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Būvdarbi jau praktiski ir paveikti. Ēkas fasāde ir atjaunota un skaisti rotā pilsētvidi. Būvdarbu veicējs ir SIA “Baltic Builders Alliance”, par būvuzraudzību atbild SIA “Ekers-J”, par autoruzraudzību – SIA “US ARHITEKTI” un papildus par apgaismojuma modernizācijas autoruzraudzību – PS “Lūsis V un MV Būveksperti”. Projektu paredzēts īstenot līdz šī gada augustam.

Informācija aktualizēta: 8.06.2021.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/041
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 29. martā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/041.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/041 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā, Skolas ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000200042001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 29. marts – 2021. gada 28. jūlijs.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 429 076,50 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 422 724,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 359 315,40 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 63 408,60 EUR.

Galvenās projekta darbības: projekta vadība, projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. 5. stāva karkasa ārsienu siltumizolācijas atjaunošana, 3. cokola ārējās daļas ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams; karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana tehniskajā stāvā, 5. koka pildņu un jumta iestiklotās platības modernizācija, 6. ārdurvju modernizācija, 7. apgaismojuma sistēmas modernizācija), autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 55,89 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 20,22 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 77,59 kWh/m2. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Skolas ielā 28, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Ļoti aktīvi notiek būvniecības darbi. Jau pabeigta lielākā daļa no plānotajiem būvdarbiem. Būvdarbu veicējs ir personu apvienība SIA “AMP projekts” un SIA “VUK”. Par būvuzraudzību atbild SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”. Projekta autors un autoruzraudzību veic PS “Lūsis V un MV Būveksperti”, jumta seguma atjaunošanas projekta autors – SIA “JOE”. Būvdarbus paredzēts pabeigt šī gada vasarā.

Informācija aktualizēta: 5.05.2021.

Projekts Nr. 4.2.1.2/20/I/007
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Mārupes ielā 1, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros 2021. gada 6. aprīlī starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”
un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu Nr. 4.2.1.2/20/I/007.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/20/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Mārupes ielā 1, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Mārupes ielā 1,
Rīgā (kadastra apzīmējums 01000560043001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2021. gada 6. aprīlis – 2022. gada 5. oktobris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 466 428,01 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas ir 462 400,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 393 040,00 EUR un
15 % ir valsts budžeta finansējums – 69 360,00 EUR.

Galvenās projekta darbības: projekta vadība, projektēšana, būvdarbu veikšana (1. fasādes
ārsienu siltināšana no pagalma puses (t.sk., kāpņu telpas sienas uz bēniņiem), 2. gala ārsienu
siltināšana no iekšpuses, 3. bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, 4. daļēja
cokola siltināšana, 5. ārdurvju modernizācija un nomaiņa, pagraba lūku modernizācija, 6.
apgaismojuma sistēmas modernizācija), autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 106,92
MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 20,49 CO 2 ekvivalenta
tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 86,3 kWh/m 2 gadā. Projekta rezultāts
ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Mārupes ielā 1, Rīgā.

Datums: 6.04.2021.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/040
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 21. augustā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/040.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/040 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Lāčplēša ielā 70A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000300156001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 21. augusts – 2021. gada 20. septembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 843 080,00 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 835 436,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 710 120,60 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 125 315,40 EUR.

Galvenās projekta darbības: projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. bēniņu grīdas, jumta pārseguma siltināšana, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams, 5. iestiklotās platības modernizācija, 6. ārdurvju modernizācija, 7. gaismas akas esošās konstrukcijas atjaunošana un pakešu nomaiņa, 8. ventilācijas sistēmas atjaunošana un rekuperatora instalācija, 9. apgaismojuma sistēmas modernizācija, 10. centralizētās dzesēšanas sistēmas instalācija), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 134,52 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 40,71 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 50,99 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Lāčplēša ielā 70A, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Notiek intensīvs darbs pie ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu veikšanas. Būvdarbu veicējs ir SIA “Baltic Builders Alliance”. Par būvuzraudzību atbild SIA “MŪSU UZRAUGS”. Projektu autors un autoruzraudzību veic PS “Lūsis V un MV Būveksperti”. Projektu paredzēts pabeigt 2021. gada rudenī.

Informācija aktualizēta: 26.04.2021.

Projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/007
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros 2020. gada 6. augustā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera
nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/19/I/007.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/19/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Jēzusbaznīcas
ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000410045001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 6. augusts – 2022. gada 5. septembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 659 592,20 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas ir 653 330,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 555 330,50 EUR un
15 % ir valsts budžeta finansējums – 97 999,50 EUR.

Galvenās projekta darbības: projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana, 2.
bēniņu pārseguma papildus siltināšana, jumta seguma nomaiņa, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4.
apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, ja nepieciešams, 5. daļēja pagraba grīdas
siltināšana, 6. durvju nomaiņa), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir
124,18 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 52,25 CO 2
ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 50,24 kWh/m 2 gadā.
Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Notiek būvdarbu iepirkuma vērtēšana, līgumu paredzēts noslēgt šī gada jūlijā. Būvniecību plānots pabeigt līdz 2022. gada rudenim. Plānotie pasākumi palīdzēs uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan tehnisko stāvokli un vizuālo noformējumu.

Datums: 22.06.2021.


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv