Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/039
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 9. aprīlī starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/039.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/039 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000200153001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 9. aprīlis – 2021. gada 8. augusts.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 963 344,80 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 954 907,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 811 670,95 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 143 236,05 EUR.

Galvenās projekta darbības: projekta vadība, projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. karkasa ārsienu siltumizolācijas atjaunošana jumta stāvā, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams, 5. iestiklotās platības modernizācija vai nomaiņa, kur nepieciešams, 6. ārdurvju atjaunošana un modernizācija, 7. piebūves jumta nomaiņa, siltināšana, 8. apgaismojuma sistēmas modernizācija, 9. karstā ūdens sistēmas pieslēgums centralizētajai sistēmai, siltummezgla modernizācija ar siltummaini), autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 137,20 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 43,78 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 57,08 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Jau ir paveikti vairāk nekā puse no plānotajiem būvdarbiem. Tos veic SIA “Baltic Builders Alliance”. Par būvuzraudzību atbild SIA “Ekers-J”, par autoruzraudzību – SIA “US ARHITEKTI” un papildus par apgaismojuma modernizācijas autoruzraudzību – PS “Lūsis V un MV Būveksperti”. Būvdarbus paredzēts pabeigt 2021. gada vasarā.

Informācija aktualizēta: 8.12.2020.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/041
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 29. martā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/041.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/041 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 28, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā, Skolas ielā 28, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000200042001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 29. marts – 2021. gada 28. jūlijs.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 429 076,50 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 422 724,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 359 315,40 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 63 408,60 EUR.

Galvenās projekta darbības: projekta vadība, projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. 5. stāva karkasa ārsienu siltumizolācijas atjaunošana, 3. cokola ārējās daļas ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams; karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana tehniskajā stāvā, 5. koka pildņu un jumta iestiklotās platības modernizācija, 6. ārdurvju modernizācija, 7. apgaismojuma sistēmas modernizācija), autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 55,89 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 20,22 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 77,59 kWh/m2. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Skolas ielā 28, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Objektā notiek būvniecības darbi, ko atbilstoši sezonai ir iespējams veikt. Būvdarbu veicējs ir personu apvienība SIA “AMP projekts” un SIA “VUK”. Par būvuzraudzību atbild SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”. Projekta autors un autoruzraudzību veic PS “Lūsis V un MV Būveksperti”, jumta seguma atjaunošanas projekta autors – SIA “JOE”. Būvdarbus paredzēts pabeigt šī gada vasarā.

Informācija aktualizēta: 5.02.2021.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/060
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viļānu ielā 8, Rēzeknē”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 4. jūlijā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/060.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/060 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viļānu ielā 8, Rēzeknē”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Viļānu ielā 8, Rēzeknē (kadastra apzīmējums 21000110205001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 4. jūlijs – 2020. gada 3. novembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 223 105,96 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 195 913,44 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 166 526,42 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 29 387,02 EUR.

Galvenās projekta darbības: projektēšana, būvdarbu veikšana (1. fasādes ārsienu siltināšana, 2. bēniņu grīdas siltināšana, t. sk., jumta seguma un klāja konstrukciju nomaiņa, sakārtošana, 3. neapkurinātā pagraba (siltummezgla telpa) pārseguma siltināšana, pamatu virszemes daļas siltināšana, 4. veco ārdurvju un bēniņu lūkas nomaiņa), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 76,49 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 15,53 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 53,73 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Viļānu ielā 8, Rēzeknē.

Projekta īstenošanas progress: Projektā tika veikti līguma grozījumi, pārdalot izmaksas pa darbībām atbilstoši faktiskajai izpildei un palielinot projekta kopējās izmaksas.

Būvdarbi ir pabeigti. Projekta mērķis – veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Viļānu ielā 8, Rēzeknē (kadastra apzīmējums 21000110205001) – ir sasniegts. Rezultātā ēka ir atjaunota un ieguvusi modernu vizuālo noformējumu.

Informācija aktualizēta: 6.11.2020.

Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/040
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2019. gada 21. augustā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/040.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/18/I/040 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lāčplēša ielā 70A, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Lāčplēša ielā 70A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000300156001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 21. augusts – 2021. gada 20. septembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 843 080,00 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 835 436,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 710 120,60 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 125 315,40 EUR.

Galvenās projekta darbības: projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana no pagalma puses, 2. bēniņu grīdas, jumta pārseguma siltināšana, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4. apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, kur nepieciešams, 5. iestiklotās platības modernizācija, 6. ārdurvju modernizācija, 7. gaismas akas esošās konstrukcijas atjaunošana un pakešu nomaiņa, 8. ventilācijas sistēmas atjaunošana un rekuperatora instalācija, 9. apgaismojuma sistēmas modernizācija, 10. centralizētās dzesēšanas sistēmas instalācija), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 134,52 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 40,71 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 50,99 kWh/m2 gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Lāčplēša ielā 70A, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Ir noslēgts būvdarbu līgums, būvdarbu veicējs ir SIA “Baltic Builders Alliance”. Par būvuzraudzību atbild SIA “MŪSU UZRAUGS”. Projektu autors un autoruzraudzību veic PS “Lūsis V un MV Būveksperti”. Projektu paredzēts pabeigt 2021. gada rudenī.

Informācija aktualizēta: 26.01.2021.

Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/056
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2018. gada 27. septembrī starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/17/I/056.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/17/I/056 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils ielā 53, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: veikt VSIA “Šampētera nams” īpašumā esošās ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 01000750873009) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 27. septembris – 2020. gada 26. jūnijs.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 912 500,36 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 906 789,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 770 770,64 EUR un 15 % ir valsts budžeta finansējums – 136 018,36 EUR.

Galvenās projekta darbības: energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi: (1. ēkas ārsienu siltināšana un fasādes remonts un izlīdzināšana; 2. ēkas cokola siltināšana; 3. jumta daļas siltināšana, jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukcijas labošana un lietus ūdens noteku sistēmas sakārtošana un atjaunošana; 4. logu nomaiņa; 5. durvju nomaiņa), būvprojekta izstrāde, projekta vadība, autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

Projekta sasniedzamie rādītāji: plānotais enerģijas ietaupījums apkurei ir 313 142 kWh gadā jeb 80,73 kWh/m2 gadā; primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 406,94 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 82,66 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Projekta rezultāts ir paaugstināta ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā energoefektivitāte un veikti tās atjaunošanas darbi.

Projekta īstenošanas progress: Projekta aktivitāšu īstenošana ir pabeigta. Projekta mērķis – veikt VSIA “Šampētera nams” īpašumā esošās ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā (ar kadastra apzīmējumu 01000750873009) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos atjaunošanas pasākumus – ir sasniegts. Projekta rezultāts ir paaugstināta ēkas Ventspils ielā 53, Rīgā energoefektivitāte un veikti tās atjaunošanas darbi.

Informācija aktualizēta: 8.10.2020.

Projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/007
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā”

    

  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros 2020. gada 6. augustā starp Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Šampētera
nams” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/19/I/007.

Projekta numurs un nosaukums: Nr. 4.2.1.2/19/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā”.

Projekta īstenotājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams”.

Projekta mērķis: ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus ēkā Jēzusbaznīcas
ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000410045001).

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 6. augusts – 2022. gada 5. septembris.

Projekta izmaksas: projekta kopējās izmaksas ir 659 592,20 EUR, no tām attiecināmās
izmaksas ir 653 330,00 EUR, tajā skaitā 85 % ir ERAF finansējums – 555 330,50 EUR un
15 % ir valsts budžeta finansējums – 97 999,50 EUR.

Galvenās projekta darbības: projektēšana, būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana, 2.
bēniņu pārseguma papildus siltināšana, jumta seguma nomaiņa, 3. cokola ārsienu siltināšana, 4.
apkures cauruļvadu siltināšana un nomaiņa, ja nepieciešams, 5. daļēja pagraba grīdas
siltināšana, 6. durvju nomaiņa), autoruzraudzība, būvuzraudzība un projekta vadība.

Projekta sasniedzamie rādītāji: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums ir
124,18 MWh gadā; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir 52,25 CO 2
ekvivalenta tonnas gadā. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 50,24 kWh/m 2 gadā.
Projekta rezultāts ir paaugstināta energoefektivitāte ēkai Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā.

Projekta īstenošanas progress: Uzsākts darbs pie būvdarbu iepirkuma. Tos plānots veikt 2021. un 2022. gadā.

Datums: 28.12.2020.


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv