N.p.k ID Iepirkuma priekšmets Rezultāts
1Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" iepirkumu publicēšanu
2Normatīvie aktiTrauksmes celšanas kārtība
3Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" iepirkumu komisijas sastāvu
4Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas sastāvu
5Vadības informācijaInformācija par VSIA "Šampētera nams" 2021. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
6StatūtiVSIA "Šampētera nams" statūti (aktuālā redakcija)
7Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" privātuma politika
8Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2022. gadam
9Normatīvie aktiVSIA"Šampētera nams" ziedošanas stratēģija un ziedošanas kārtība
10Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" ierobežotas pieejamības informācijas saraksts
11Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" ētikas kodekss
12Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" atlīdzības nolikums
13Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbību veikšanas kārtība
14Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" cenrādis
15Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" transportlīdzekļu kustības nodrošināšanas kārtība Ventspils ielā 53, Rīgā
16Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" būvdarbu, preču un pakalpojumu iepirkumu organizēšanas kārtība
17Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" kārtība kādā tiek organizēti centralizētie saimnieciskie publiskie iepirkumi Labklājības ministrijas iestāžu vajadzībām
18Normatīvie aktiVSIA "Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtība
19Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums
20Normatīvie aktiVSIA ''Šampētera nams" Iepirkumu komisijas nolikums


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645

Valsts kase

Konts:LV90TREL990469600700B (Labklājības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai)


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: [email protected]