Aktualitātes projekta “Labklājības ministrijas valdījumā esošo ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” īstenošanā

VSIA “Šampētera nams” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) turpinot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” (turpmāk – projekts)  īstenošanu, līdz 2024. gada II ceturkšņa beigām ir noslēgusi kopumā 9 būvdarbu līgumus par vides pieejamības uzlabošanas pasākumiem Labklājības ministrijas valdījumā esošās ēkās. 2 objektos būvdarbi ir uzsākti un tuvākajā laikā plānots darbus uzsākt arī trešajā objektā. Līdz 2024. gada 30. augustam plānots noslēgt arī desmito būvdarbu līgumu un īstenot projektu visos objektos ne vēlāk kā līdz 2026. gada II ceturksnim.

Atbilstoši pašreiz spēkā esošajam līgumam ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), projekta ietvaros plānots veikt vides pieejamības pasākumus kopā 12 objektos. Kapitālsabiedrība 2024. gada II ceturksnī CFLA ir iesniegusi izskatīšanai grozījumus līgumā par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu, kas paredz samazināt objektu skaitu līdz 10 objektiem, kurā tiks veikti vides pieejamības uzlabošanas pasākumi. 

Projekta īstenošanai pieejamais kopējais AF finansējums, atbilstoši investīcijas tiesiskajam regulējumam, ir 1 332 000 EUR, kas veidojas no atbalstāmo darbību īstenošanai vienas ēkas vides pieejamības nodrošināšanas maksimālās izmaksas summas 111 000 EUR apmērā reizinot ar ēku skaitu (12), kuras atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem vides pieejamības nodrošināšanai un atrodas projekta iesniedzēja pārvaldīšanā.

Projekta mērķis ir mērķis ir palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem sasniegšana.

Projekta mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un personas ar funkcionālajiem traucējumiem.

Informācija aktualizēta 10.07.2024.

Citas aktualitātes

magnifiercrossmenu Skip to content