Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645

Valsts kase

Konts:LV90TREL990469600700B (Labklājības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai)


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: [email protected]