Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

100 % kapitālsabiedrības kapitāla daļu pieder valstij – kapitāla daļu turētāja ir Labklājības ministrija.

VSIA „Šampētera nams”  stratēģiskais mērķis ir kvalitatīvi, profesionāli un normatīvajam regulējumam atbilstoši pārvaldīt, apsaimniekot, uzturēt, remontēt un atjaunot Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus un nodrošināt Labklājības ministrijas iestāžu funkcionēšanas nepārtrauktību. (Stratēģiskais mērķis apstiprināts ar Ministru kabineta 1994. gada 27. decembra rīkojumu Nr.578–r “Par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu “Šampētera nams””).

Šobrīd VSIA „Šampētera nams” uz pārvaldīšanas līguma pamata pārvalda un apsaimnieko visus Labklājības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus visā Latvijā un vienu kapitālsabiedrības pamatkapitālā esošo nekustamo īpašumu.

Detalizētāku informāciju par kapitālsabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem lūdzu skatīt tīmekļvietnes sadaļā Nekustamie īpašumi.

Tāpat kapitālsabiedrība veic centralizētās iepirkumu iestādes funkciju, nodrošinot labklājības nozares iestādēm saimniecisko iepirkumu veikšanu.

Plašāku informāciju par kapitālsabiedrību lūdzu skatīt zemāk (pdf formātā)

  • Kapitālsabiedrības sertifikāti

Inese Muhka
Valdes locekle
67808822
[email protected]
Māris Bluķis
Administratīvais direktors
6617096
[email protected]
Anita Pētersone
Administratīvā direktora vietniece
66154055
[email protected]
Solvita Bokta
Tehniskā direktore
66154057
[email protected]
Edgars Bušs
Tehniskā direktora vietnieks
26446334
[email protected]
Rita Barkovska
Biroja administratore
67808824
[email protected]
Sandra Kuzmina
Finansiste
67611980
[email protected]
Ivita Poļanska
Galvenā grāmatvede
67808823
[email protected]
Ģirts Letiņš
Jurists
67808824
[email protected]
Andris Smirnovs
Drošības un risku vadības pārvaldnieks
67808824
[email protected]
Eva Sokolova
Iepirkumu speciālists/ Juriskonsults
67808824
[email protected]
Andris Reņģitis
Saimniecības vadītājs
26817237
[email protected]
Leonīds Ozoliņš
Būveksperts
29125524
[email protected]
Gunārs Šliseris
Nekustamo īpašumu speciālists
67614743
[email protected]
Līga Augule
Nekustamo īpašumu speciāliste
67614743
[email protected]
Juris Daņilovs
Remontstrādnieks
20027662
[email protected]
Ivo Berkolds
Energopārvaldnieks
67808824
[email protected]


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645

Valsts kase

Konts:LV90TREL990469600700B (Labklājības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanai)


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: [email protected]