NOSLĒGUSIES: Izsole daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000750701

Atskaņot tekstu
Izsoles laiks
03.10.2023. plkst. 10:00
Pieteikšanās terminš
03.10.2023. plkst. 10:00
Adrese
Ventspils iela 53, Rīga
Veids
Zeme
Platība
1000
Maksa
EUR 626,00 mēnesī (bez PVN)
Rezultāts
Izsole noslēgusies bez rezultāta

Apraksts

Iznomājamais objekts ir daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 010007507012, (zemesgabala platība 1000 m2)

Nosacītā nomas maksa par zemi 0,63 EUR/m2 mēnesī, kas ir EUR 626,00 mēnesī (seši simti divdesmit seši eiro mēnesī)

Papildus noteiktajai nomas maksai Nomniekam jāveic šadi maksājumi:
1. vienreizējs maksājums 250,00 EUR bez PVN apmērā par SIA “OBER HAUS VĒRTĒRŠANAS SERVISS” veikto tirgus nomas maksas novērtējumu Nomas objektam.
(Tirgus nomas maksas noteikšanas izmaksas un pakalpojuma sniedzējs tika noteiktas VSIA “Šampētera nams” organizētajā cenu aptaujā Nr. CA 2023/20 “Par Zemes vienības tirgus vērtības noteikšanu”. Ar cenu aptaujas dokumentiem un novērtējuma atskaiti iespējams iepazīties vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.)
2. nekustamā īpašuma nodokļa samaksa;
3. samaksa par teritorijas uzkopšanu proporcionāli iznomātajai pret kopējo iznomājamo platību Nekustamajā īpašumā;
4.samaksa par patērēto koplietošanas elektrību (teritorijas apgaismojums) – proporcionāli iznomātajai platībai pret kopējo iznomājamo platību Nekustamajā īpašumā;
5.samaksa par teritorijas apsardzi proporcionāli iznomātajai platībai pret kopējo iznomājamo platību Nekustamajā īpašumā;
6.samaksa par atkritumu izvešanu pēc nomnieka pieprasījuma atbilstoši pakalpojuma sniedzēja piestādītam rēķinam.

Maksimālais nomas termiņš līdz 31.10.2024.

Rakstiska izsole notiek 03.10.2023. plkst. 10:00. Citadeles ielā 7, Rīgā, LV 1010.

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

Personai, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma veidlapa atbilstoši veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VSIA “Šampētera nams” birojā Citadeles ielā 7, Rīgā, personiski vai sūtot pa pastu līdz norādītajam izsoles datumam un laikam.

Kontakti

Līga Augule
Tālrunis
29191743
Epasts
info@sampeteranams.lv

Citas izsoles

magnifiercrossmenu Skip to content