Aktualitātes pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošanai

2023. gada 12. septembrī VSIA “Šampētera nams” vadība un projekta īstenošanas komanda tikās ar Valkas novada Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas pārstāvjiem, lai aplūkotu potenciālās ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides vietas Valkas pilsētā.

Tikšanās laikā tika apmeklētas četras potenciālās plānotā pakalpojuma realizēšanas vietas Valkā un pārrunātas sadarbības iespējas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošanai.

Tāpat tikšanās ietvaros tika apmeklēta ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma māja Cimzes ielā 2, Valkā, kas izveidota Eiropas Savienības fonda projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” īstenošanas ietvaros un kurā jau tiek realizēts līdzīgs pakalpojums bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros līdz 2025. gada 31. decembrim visā Latvijā tiek plānots izveidot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras vietas, kurās tiks nodrošināts pakalpojums 120 bērniem un jauniešiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kas pašreiz saņem pakalpojumu valsts sociālās aprūpes centros. Pasākuma īstenošanu nodrošina Labklājības ministrijas Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams”.

Veidojot infrastruktūru, tiks izveidotas atsevišķas dzīvokļa tipa sociālā pakalpojuma sniegšanas vietas. Vienā pakalpojuma sniegšanas vietā (adresē) kopā varēs atrasties ne vairāk kā 12 bērni, kā arī vienā grupā aprūpi saņems ne vairāk kā četri  bērni, nodrošinot apstākļus bērna vispusīgai attīstībai, veselības aprūpei, sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanai un nostiprināšanai.

Citas aktualitātes

magnifiercrossmenu Skip to content