Projekta “Labklājības ministrijas valdījumā esošo ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” īstenošana

VSIA “Šampētera nams” ir turpina darbības Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” īstenošanai.

Projekta mērķis ir mērķis ir palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem sasniegšana.

Projekta mērķa grupa ir personas ar invaliditāti un personas ar funkcionālajiem traucējumiem.

Projekta ietvaros plānots veikt vides pieejamības pasākumus kopā 12 objektos.

Projekta īstenošanai pieejamais kopējais AF finansējums, atbilstoši investīcijas tiesiskajam regulējumam, ir 1 332 000 EUR, kas veidojas no atbalstāmo darbību īstenošanai vienas ēkas vides pieejamības nodrošināšanas maksimālās izmaksas summas 111 000 EUR apmērā reizinot ar ēku skaitu (12), kuras atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem vides pieejamības nodrošināšanai un atrodas projekta iesniedzēja pārvaldīšanā

Citas aktualitātes

magnifiercrossmenu Skip to content