Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

100 % kapitālsabiedrības kapitāla daļu pieder valstij – kapitāla daļu turētāja ir Labklājības ministrija.

VSIA „Šampētera nams”  stratēģiskais mērķis ir kvalitatīvi, profesionāli un normatīvajam regulējumam atbilstoši pārvaldīt, apsaimniekot, uzturēt, remontēt un atjaunot Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus un nodrošināt Labklājības ministrijas iestāžu funkcionēšanas nepārtrauktību. (Stratēģiskais mērķis apstiprināts ar Ministru kabineta 1994. gada 27. decembra rīkojumu Nr.578–r “Par bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu “Šampētera nams””).

Šobrīd VSIA „Šampētera nams” uz pārvaldīšanas līguma pamata pārvalda un apsaimnieko visus Labklājības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus visā Latvijā un vienu kapitālsabiedrības pamatkapitālā esošo nekustamo īpašumu.

Detalizētāku informāciju par kapitālsabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem lūdzu skatīt tīmekļvietnes sadaļā Nekustamie īpašumi.

Tāpat kapitālsabiedrība veic centralizētās iepirkumu iestādes funkciju, nodrošinot labklājības nozares iestādēm saimniecisko iepirkumu veikšanu.

Plašāku informāciju par kapitālsabiedrību lūdzu skatīt zemāk (pdf formātā)

  • Kapitālsabiedrības pamatinformācija
  • Būtiskākie notikumi (aktualizēts 01.12.2018.)
  • Kapitālsabiedrības sertifikāti

Māris Bluķis
Valdes loceklis
66117096
maris.blukis@sampeteranams.lv
Santa Bērziņa
Administratīvā direktora vietniece
67718122
santa.berzina@sampeteranams.lv
Jānis Grēns
Tehniskais direktors
27811640
janis.grens@sampeteranams.lv
Solvita Bokta
Tehniskā direktora vietniece
66154057
solvita.bokta@sampeteranams.lv
Ivita Poļanska
Galvenā grāmatvede
67808823
ivita.polanska@sampeteranams.lv
Sandra Kuzmina
Finansiste
67611980
sandra.kuzmina@sampeteranams.lv
Rita Barkovska
Biroja administratore
67808824
rita.barkovska@sampeteranams.lv
Zane Gustava
Iepirkumu speciāliste
66154050
zane.gustava@sampeteranams.lvDace Pūce
Iepirkumu speciāliste
66154055
dace.puce@sampeteranams.lv
Mikus Ūsiņš
Jurists
67612187
mikus.usins@sampeteranams.lv
Andris Reņģītis
Saimniecības vadītājs
26817237
andris.rengitis@sampeteranams.lv
Leonīds Ozoliņš
Būveksperts
29125524
leonids.ozolins@sampetranams.lv
Edgars Bušs
Vecākais nekustamo īpašumu speciālists
67614743
edgars.buss@sampeteranams.lv
Vladislavs Matisons
nekustamo īpašumu speciālists
67614743
vladislavs.matisons@sampeteranams.lv
Uldis Stepanovs
Projektu vadītājs

uldis.stepanovs@sampeteranams.lv
Lāsma Stepanova
Projektu vadītāja

lasma.stepanova@sampeteranams.lv
Aigars Francis
Statistikas un finanšu uzskaitvedis

aigars.francis@sampeteranams.lv


Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv