“Šampētera Nams” ir Labklājības ministrijas valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Valsts SIA „Šampētera nams” dibināšanas pamatā ir šādi mērķi:

  1. Pārvaldīt, apsaimniekot, uzturēt, remontēt un atjaunot Labklājības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus.
  2. Tehniski nodrošināt Labklājības ministrijas institūciju un dienestu funkcionēšanu.

Šobrīd Valsts SIA „Šampētera nams” pārvalda un apsaimnieko savu nekustamo īpašumu Rīgā, Ventspils ielā 53. Tāpat uz pārvaldīšanas līguma pamata pārvalda deviņus Labklājības ministrijas valdījumā esošos valsts nekustamos īpašumus Rīgā – K.Valdemāra ielā 38 k-1, Jēzusbaznīcas ielā 11, Skolas ielā 28, Mārupes ielā 1, Fridriķa ielā 9, Tilta ielā 11, Lāčplēša ielā 70a, Citadeles ielā 7, – un sešus nekustamos īpašumus ārpus Rīgas – Siguldā, Šveices ielā 12; Cēsīs, Vaļņu iela 13; Alūksnē, Baložu bulvārī 3; Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1; Rēzeknē, Viļānu ielā 8; Valkā, Rīgas ielā 13.

Sadarbībā ar Labklājības ministrijas padotībā esošajiem valsts sociālās aprūpes centriem (turpmāk arī – VSAC) „Rīga”, „Vidzeme”, „Kurzeme”, „Zemgale” un „Latgale” Valsts SIA „Šampētera nams” pēc nepieciešamības iesaistās VSAC lietošanā esošo valsts nekustamo īpašumu uzturēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Inese Muhka
Valdes locekle
67808822
inese.muhka@sampeteranams.lv
Jānis Grēns
Tehniskais direktors
27811640
janis.grens@sampeteranams.lv
Ivita Poļanska
Finanšu direktore
67808823
ivita.polanska@sampeteranams.lv
Māris Bluķis
Administratīvais direktors
66117096
maris.blukis@sampeteranams.lv
Sandra Kuzmina
Finašu direktora p.i.
67611980
sandra.kuzmina@sampeteranams.lv
Dainis Šaicāns
Jurists
67612187
dainis.saicans@sampeteranams.lv
Zane Gustava
Iepirkumu speciāliste
66154050
zane.gustava@sampeteranams.lv
Oskars Blumbergs
Iepirkumu speciālists
66154055
oskars.blumbergs@sampeteranams.lv
Leonīds Ozoliņš
Būveksperts
29125524
leonids.ozolins@sampeteranams.lv
Solvita Bokta
Tehniskā direktora vietniece
66154057
solvita.bokta@sampeteranams.lv
Rita Barkovska
Biroja administratore
67808824
rita.barkovska@sampeteranams.lv
Andris Reņģītis
Saimniecības vadītājs
26817237
andris.rengitis@sampeteranams.lv
Edgars Bušs
Vecākais nekustamo īpašumu speciālists
67614743
edgars.buss@sampeteranams.lv
Vakance
Nekustamo īpašumu speciālists
67808824
info@sampeteranams.lv


3+6= 

Rekvizīti

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams”
Reģ. Nr. 50003000771
A/S Swedbank, HABALV22,
Konts: LV36HABA0001401055645


Kontakti

Citadeles iela 7
Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 80 88 24
Fakss: 66154051
E-pasts: info@sampeteranams.lv